استاد حوزه:

ثمره نیکی به پدر و مادر در مسیر مستقیم قرار گرفتن است

شناسه خبر : 96553

1399/07/21

تعداد بازدید : 50

ثمره نیکی به پدر و مادر در مسیر مستقیم قرار گرفتن است
استاد اخلاق گفت: پدر و مادر در اسلام جایگاه والایی دارند و ثمره نیکی به آنها در مسیر مستقیم قرار گرفتن است.

خانم عزت خراسانی در گفت و گو با خبرگزاری کوثر از هرمزگان گفت: یکی از درخواست های مکرر بندگان از خداوند در نماز«اهدنا الصراط المستقیم» است.

وی با اشاره به آیه۱۵۱ سوره انعام در خصوص تفسیر«صراط المستقیم» بیان کرد: راه راست، راهی است که بنده برای خداوند شریک قائل نشده و تمام امور خود را برای خداوند انجام دهد؛ چرا که هر عملی برای خدا باقی و ماندگار است.

کارشناس دینی در ادامه افزود: از دیگر اموری که انسان را در مسیر مستقیم قرار می دهد، احسان به پدر و مادر است.

استاد حوزه با تکیه بر سخن امام صادق(علیه السلام)، احسان را پاسخ قبل از درخواست پدر و مادر معنا کرده و گفت: با توجه به روایات شایسته نیست پدر و مادر وادار به درخواست یا سوالی از فرزندان شوند و احسان این است که قبل از درخواست آنها در خدمتشان باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خداوند در این آیه انسان ها را از نزدیک شدن به امور زشت نهی فرموده، بنابراین شخصی که امور خود را خدایی کرده و از زشتی ها دوری می کند باید به پدر و مادر نیکی کرده و از صالحان باشد.