شیوه مطالعه در تعیین سرنوشت تحقیق موثر است

شناسه خبر : 95893

1399/06/24

تعداد بازدید : 48

 شیوه مطالعه در تعیین سرنوشت تحقیق موثر است
کارشناس پژوهش مدرسه علمیه الزهرا بندرعباس گفت: شیوه مطالعه و تشخیص موضوع و مساله در موضوع یابی و تعیین سرنوشت تحقیق موثر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کوثر از هرمزگان، خانم سالاری در کارگاه علمی موضوع یابی ویژه طلاب سطح ۲ که با هدف موضوع یابی، موضوع شناسی و موضوع گزینی برگزار شد بیان کرد: محقق فردی واقع بین و حق پذیر است که در پی یافتن حقیقت و اثبات آن است.

استاد حوزه تلاش و جدی بودن در کار تحقیق، توکل و نیت الهی را از ویژگی های محقق دانست و بیان کرد: محقق باید ذهن سوال خیز همراه با تفکر و دغدغه درباره آینده ی انسان ها و جامعه در راستای بسترسازی ظهور داشته باشد.

خانم سالاری به اقسام تحقیق اشاره کرد و افزود: تحقیق ها به لحاظ اصل موضوع و تعلق پژوهش به علوم و به لحاظ حرکت پژوهشگر و قلمرو اجرا و ابزار و هدف تحقیق با یکدیگر متفاوت بوده و هریک دارای اقسامی هستند.

وی عنوان، چکیده، مقدمه، مفهوم شناسی، تیترهای اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع را از اجزای اصلی تحقیق برشمرد و خاطرنشان کرد: شیوه مطالعه و تشخیص موضوع و مساله از جمله مباحثی است که در موضوع یابی و تعیین سرنوشت تحقیق موثر است.

کارشناس پژوهش اضافه کرد: استفاده از تجارب اساتید در هر رشته، توجه به فراخوان های کنفرانس ها و همایش های علمی، استفاده از سایت بزرگان از جمله امام خامنه ای (حفظه الله)، مطالعه مقاله ها و پایان نامه های مرتبط و غیره از جمله راه های دستیابی به موضوع تحقیق است.