معاون اموزش حوزه علمیه خواهران استان قزوین

وظيفه حوزه علميه خواهران تربيت نيروي مستعد براي تمدن سازي است

شناسه خبر : 93286

1399/04/08

تعداد بازدید : 132

وظيفه حوزه علميه خواهران تربيت نيروي مستعد براي تمدن سازي است
معاون آموزش حوزه علميه خواهران استان قزوين گفت: حوزه علمیه خواهران نباید دانش محور یا پژوهش محور باشد بلکه کار وسیع تر در حوزه تربیت نیروی مستعد و کارآمد برای تمدن سازی است.

خانم عاشوری در گفتگو با خبرگزاري كوثر از قزوين اظهار داشت: پیامبر(صلي الله عليه و آله) مي فرمايند كه"هرگاه کاری را انجام می دهی با دانش، معرفت، شناخت و با عقل انجام بده و پرهیز کن از آنچه کاری را انجام دهی که در آن تدبیر و علم و شناخت نباشد."

وي گفت: بررسي همه جوانب در انجام امور ضروري است تا فعاليت ها به صورت دقیق انجام شود زيرا وقت و عمر طلاب در اختیار ما قرار دارد بنابرين برنامه ریزی دقیق با لحاظ بررسی تمام جوانب امر نتیجه مطلوب تری خواهد داشت.

معاون آموزش حوزه علميه خواهران استان قزوين گفت: اولویت نخست در برنامه ریزی ها باید تربیت نیروی اثرگذار باشد.

وي بيان كرد: توانمند سازی و مهارت افزایی کادر، اساتید و طلاب امري ضروري است كه بايد در این زمينه برنامه ريزي لازم انجام گيرد.

وی با بيان اينكه با توجه به سیاست مرکز مبنی بر مدرسه محوری و واگذاری حداکثری امور به مدارس بايد جوشش اولیه در مدرسه شکل گیرد، افزود: قرار دادن 20واحد به عنوان واحدهای اقتضایی می تواند زمینه توانمند سازی طلاب در عرصه های مختلف به ويژه ارتقاي مهارت افزایی را به دنبال داشته باشد.

خانم عاشوري گفت: مدیران مدارس طبق نیاز سنجی های صورت گرفته در مدارس با اولویت مهارت افزایی نسبت به انتخاب بسته بر اساس نیاز غالب اقدام كنند.