مبلغ مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان:

ضعف اقتصادی زمینه فقر فرهنگی و انحطاط اجتماعی را فراهم می کند

شناسه خبر : 92922

1399/03/31

تعداد بازدید : 66

ضعف اقتصادی زمینه فقر فرهنگی و انحطاط اجتماعی را فراهم می کند
خانم فریده ساوری مبلغ مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان گفت: ضعف اقتصادی زمینه فقر فرهنگی و انحطاط اجتماعی را فراهم می کند و مجموع این امور آسیب پذیری جامعه در برابر قدرت های سلطه گر را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری کوثر ازگلستان،خانم فریده ساوری در نشست معرفتی که باعنوان "بهینه مصرف کردن و صرفه جویی پیرامون سبک زندگی ایرانی اسلامی"در مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان با حضور کارکنان و اساتید برگزار شد، بیان کرد:  مصرف بیش از اندازه، کاهش تولید و فقر اجتماعی را به دنبال می آورد.

وی اضافه کرد: ضعف اقتصادی زمینه فقر فرهنگی و انحطاط اجتماعی را فراهم می کند و مجموع این امور آسیب پذیری جامعه در برابر قدرت های سلطه گر را افزایش می دهد و استقلال سیاسی کشور را  تهدید کرده و روند وابستگی را تشدید می نماید.

مبلغ حوزه اظهار کرد: پیاده کردن روش صحیح و منطقی مصرف، آثار فراوانی به دنبال دارد زیرا در بُعد اجتماعی وقتی امکانات یک جامعه با نیازها و خواسته های افراد آن جامعه متناسب و هماهنگ باشد، زمینه دست یابی به استقلال اقتصادی و عزت و سرافرازی فراهم می شود و در بعد فردی با اجتناب از مصارف غیرضروری و تجملی و با متوازن  کردن درآمدها و هزینه ها آرامش روحی و روانی به وجود می آید.

ساوری اذعان کرد: آشنایی با معیارها و رفتارهای خردمندانه در مصرف باعث می شود که بهتر بر مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه غلبه کرده و هزینه ها را تا حد ممکن به امکانات نزدیک کرده و از فشارهای روانی بر خانواده ها کاست.

وی با اشاره به آیه 114سوره مبارکه نحل اضافه کرد:  قرآن استفاده از نعمت های الهی و مصرف کالاها را نه تنها مذموم نمی داند بلکه آن را ضروری معرفی می کند، اما استفاده از نعمت ها گاهی به صورت مثبت و یا منفی و در تضاد با اهداف انسانی قرار می گیرد.

مبلغ حوزه عنوان کرد:هر مسلمانی برای رسیدن به سعادت حقیقی و کمال مطلوب سعی می کند تا با رعایت تقوای الهی و پایبندی به حدود شرعی به کارهای خود ارزش بدهد که کیفیت و کمیت مصرف از دیدگاه اسلام مقدمه ای برای پیداکردن مسیر صحیح و معقول در زندگی است و مصرف کالاهایی که آدمی را از رسیدن به آن باز دارد، ممنوع شده است.

ساوری به بیان چگونگی و مقدار مصرف در اسلام پرداخت و خاطرنشان کرد:اصل نیاز در زندگی، اصل اعتدال و میانه روی، اصل تقدیر معیشت، اصل دیگرگرایی و اهتمام به نیازمندان از جمله  معیار و اصول در عرصه مصرف است.

وی تامین نیازمندی های مادی و دستیابی به رفاه نسبی را از مهمترین اصول حاکم بر مصرف دانست و اذعان کرد: از مباحث اساسی در مصرف، نفی نیاز های غیرواقعی است که عامل سقوط و انحطاط روحی و اخلاقی و اجتماعی است.

مبلغ حوزه افزود: نیازهای غیرواقعی از خواسته های نفس، تقلید از فرهنگ غرب و تبلیغ در جهت مصرف گرایی که از شیوه های رایج سرمایه داری است، نشات می گیرد و در اسلام استفاده از نعمت ها بدون اینکه فایده عقلانی بر آن مترتب شود، منع شده است.

ساوری در پایان افزود: از نظر اسلام استفاده از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مادی و حفظ حیات امری لازم است اما به علت محدودیت این مواهب، بهره مندی از آنها آزاد گذاشته نشده است، اصل اعتدال در زندگی، برنامه ریزی در امور اقتصادی و الویت قرار دادن رفع نیازهای اساسی خود و دیگران تاکید شده است.