عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع):

حوزه علمیه خواهران قهرمان ماجرای کرونا بود/خدمات اجتماعی محدود به کمک های مادی نیست

شناسه خبر : 92807

1399/03/26

تعداد بازدید : 138

حوزه علمیه خواهران قهرمان ماجرای کرونا بود/خدمات اجتماعی محدود به کمک های مادی نیست
دکتر امامی خدمات اجتماعی را محدود به کمک های مادی ندانست و گفت: خدمات اجتماعی تنها رساندن ارزاق به بخشی از جامعه نیست بلکه به دنبال احیای خود و جامعه مخاطبان است، بنابراین خدمات اجتماعی تنها فقرزدایی نیست بلکه این مقوله شامل جنگ زدایی و نابرابری زدایی نیز می شود.

به گزارش خبرگزاری کوثر، دکتر سید مجید امامی در سلسله وبینار آرزوی روایت، باز اندیشی پیرامون یاریگری در برابر بیماری همه گیر کرونا با موضوع بازاندیشی یاری که بعد از ظهر امروز در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد، اظهار داشت: شایسته است مطالعه در خصوص وضع موجود و وضع مطلوب یاریگری و رویکرد اجتماعی محیط حوزه های علمیه و فرصتی که برای رهیافت اجتماعی در حوزه های علمیه مهیا شده است را غنیمت بشماریم . 

عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) حوزه علمیه خواهران را یکی از قهرمانان اصلی در ماجرای کرونا دانست و گفت: حوزه علمیه خواهران از قهرمانان اصلی در یاری رسانی به مردم بوده است و طلبه های خواهر نیز به دلیل تعطیلی آموزش حضوری، فضای خوبی برای انجام اقدامات جهادی داشتند.

وی با اشاره به شور ملی ایجاد برای مقابله کرونا اظهار داشت: در شرایطی که کرونا کشور را تهدید می کرد، شاهد شور و همدلی ملی بودیم، همچنین یک تغییر و تحول اساسی در بدنه دیداران و جماعت های مذهبی اتفاق افتاد و می توان گفت که بیش ترین دامنه تغییر در این گروه اتفاق افتاده است.

دکتر امامی در ادامه سخنان خود گفت: در سه سال گذشته و بعد از زلزله مهیب کرمانشاه، مشارکت های اجتماعی مخصوصا میان جامعه متدین شکل گرفت و بخشی مهمی از گروه های فعالان فرهنگی انقلاب، با شیبی بلند و بسیار محسوس نسبت باقی گروه های اجتماعی، به خدمات اجتماعی روی آورده اند. 

وی خدمات اجتماعی در پهنه دین را از محدود به عصر حاضر ندانست و گفت: خدمات اجتماعی در پهنه ادیان در طول تاریخ و عصر حال حاضر، رویکرد خدمات اجتماعی انفعالی نداشته، بلکه مسیری برای ایجاد بیداری اجتماعی بوده است. 

در ادامه عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به تشریح خدمات اجتماعی پرداخت و گفت: خدمات اجتماعی در یک نگاه ضعیف، تنها دنبال معلول ها است. حرکت نهاد دین به سمت خدمات اجتماعی در جامعه به معنی تاثیر کلام و قدرت نرم و نفوذ به جامعه است. این رویکرد در ابتدا به سمت بیداری اجتماعی و سپس دنبال علت ها می رود.

وی افزود: نهاد دین با بازاندیشی در خود می تواند بخشی از معلولیت ها و نارسایی های مهم اجتماعی که انسان ها در محرومیت، فقر و دیگر خلاها قرار می دهد، بیدار و احیاء کند و سپس به دنبال علت ها برود. 

دکتر امامی خدمات اجتماعی را محدود به کمک های مادی ندانست و گفت: خدمات اجتماعی تنها رساندن ارزاق به بخشی از جامعه نیست بلکه به دنبال احیای خود و جامعه مخاطبان است، بنابراین خدمات اجتماعی تنها فقرزدایی نیست بلکه این مقوله شامل جنگ زدایی و نابرابری زدایی نیز می شود. 

عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: ورای مسئله بحرانی که پیش آمد و به دنبال آن، تغییر اساسی که در درصدی از مردم و مذهبیون رخ داد، باید در احیا و بازاندیشی در نهاد دین توجه ویژه ای صورت بگیرد. 

وی در ادامه به تعریف نهاد دین پرداخت و گفت: منظور از نهاد دین سازمان های حوزوی نیستند بلکه مردم، مراجع و مبلغین هستند که با یک بازاندیشی و احیا دوباره، همانطور که در برپایی هیئت های ماه محرم و امور خیریه مانند تهیه جهیزیه مشارکت فعال دارند، در دیگر زمینه های مشارکت های اجتماعی نیز پای کار خواهند آمد. 

دکتر امامی در پایان اظهار داشت: هرچه بیشتر به جامعه و درد آن توجه شود، دینداری افزایش پیدا می کند و به میزانی که انسان ها در زندگی مواجه عاقلانه و سعادتمندانه تری با وجه های مختلف زندگی داشته باشند، نسبت به دین داری خوشبین تر خواهند شد.