عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:

آموزه های شیعی در تقویت یاری‌گری موثر بوده است

شناسه خبر : 92798

1399/03/27

تعداد بازدید : 105

آموزه های شیعی در تقویت یاری‌گری موثر بوده است
عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که در ایام کرونا افتاد، می توان نتیجه گرفت آموزه های شیعی در تقویت روحیه جهادی مردم موثر است و حتی می توان ادعا کرد آموزه های شیعی، موجب پیدایش این روحیه جهادی در میان مردم شده است.

به گزارش خبرگزاری کوثر، دکتر حسین پرکان در سلسله وبینار آرزوی روایت، باز اندیشی پیرامون یاریگری در برابر بیماری همه گیر کرونا با موضوع بازاندیشی یاری که بعداز ظهر امروز در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد، اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی، این اولین باری است که نهادهای حکومتی و گروه های یاریگیری اجتماعی به شکلی کارآمد با یکدیگر همکاری دارند و به همین دلیل عوامل ایجاد این تجربه باید بررسی شود.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شرایط به وجود آمده به دلیل شیوع بیماری کرونا را بحرانی خواند و گفت: در شرایط غیر بحرانی، نیاز به فعالیت گروه ها و سازمان های جهادی به معنای ناکارآمدی ساختارهای سیستم اصلی است در نهایت منجر به اعلام نیاز برای مشارکت های اجتماعی به منظور جبران کمبودها می شود.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر، برای دست یابی به یک حکومت ایده آل، نیاز به همکاری گروه های جهادی و فعالیت های اجتماعی بسیار محسوس است که دلیل آن نیز همان ناکارآمدی سیستم موجود است. 

دکتر پرکان با تأکید بر عدم ساختارسازی در گروه های جهادی اظهار داشت: باید میان مدیریت جهادی و گروه های جهادی تفکیک گذاری انجام شود زیرا گروه جهادی یک سبک و سیاق و شامل افرادی با روحیات خاص است و در این تشکیلات نباید دنبال ساختارسازی رفت. 

وی افراد هر سازمانی را شامل دو دسته عاملیت و خادمیت دانست و گفت: در واقع افرادی که در جامعه هستند دو روحیه دارند، برخی از افراد روحیه عاملیت دارند و در قدم اول دنبال منافع و آورده های شخصی خود هستند و دسته دوم یعنی افراد خادم، در هنگام فعالیت های اجتماعی دنبال آرمان های سازمان هستند. 

در ادامه عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به تشریح سازمان های جهادی پرداخت و گفت: افراد خادم، گروه های جهادی را تشکیل می دهند و اگر قرار بر تشکیل سازمانی برای خادمین است، باید دانست که هدف افراد خادم آرمان سازمان است و این شاکله کلی سازمان باید به شکلی باشد که افراد دارای آزادی عمل باشند. 

وی در ادامه به بیان ویژگی های روحی و روانی افراد مشغول فعالیت در گروه های جهادی پرداخت و گفت: اگر روحیه جهادی شخصی را صرفاً به خاطر طلبه بودنش به او نسبت دهیم، اشتباه است زیرا بسیاری از افراد برای انجام موثرتر فعالیت های جهادی به سمت حوزه آمده اند، همانطور که این روحیه میان همه اقشار جامعه دیده می شود. 

دکتر پرکان روحیه جهادی موجود میان مردم برای شرکت در فعالیت های اجتماعی را بسیار مهم خواند و گفت: باید مطالعه شود که چه اتفاقاتی در خانواده ها و قشر مختلف می افتد که فرزندان ما دچار این ویژگی ارزنده اخلاقی می شوند.

وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در ایام کرونا افتاد، می توان نتیجه گرفت آموزه های شیعی در زمینه های یاریگیری در حال تقویت است و می توان ادعا کرد آموزه های شیعی، باعث تقویت این روحیه جهادی در میان مردم شده است. 

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر تبلیغ دین در کنار اقدامات جهای اظهار داشت: متأسفانه مدل و الگویی موفقی برای تبلیغ دین در کنار فعالیت های جهادی وجود نداشته است و لازم است حوزه های علمیه در بعد پژوهشی در این زمینه وارد شود. 

وی در پایان اظهار داشت: افراد خادم مشغول فعالیت در گروه های جهادی، درصد کمی از جامعه را تشکیل می دهند و باید از ظرفیت های موجود استفاده کرد و افراد جهادی و یاریگر، مخصوصا طلاب مهارت ها و اهداف خود را برای دیگران بازگو کنند تا این پدیده توسعه داده شود. وجود یک تفکر سیستمی یا سیاست گذاری جامع برای بررسی علل مسائل اجتماعی و حل آن، به این توسعه کمک شایانی می کند.