جای بانوان طلبه در سینما و سیما خالی است

شناسه خبر : 92366

1399/03/18

تعداد بازدید : 157

جای بانوان طلبه در سینما و سیما خالی است
نویسنده و فیلم‌نامه نویس سینما و تلویزیون با بیان اینکه جای بانوان طلبه در سینما و سیما خالی است گفت: ایجاد لطافت و انگیزه بخشی در خانواده، یکی از آن اموری است که تنها یک زن با همه سختی ها و دشواری ها می تواند آن را کامل و جامع به انجام رساند.

فهیمه سلیمانی در گفت و گو با خبرگزاری کوثر، با اشاره به تفاوت شرایط در عرصه های مختلف فرهنگی برای بانوان و آقایان اظهار داشت: در خصوص شرایطی که بانوان فعال در عرصه های مختلف فرهنگی و علمی در طول زمان داشته اند باید گفت که این شرایط تا قدر زیادی متفاوت با آقایان است، چرا که در کنار رقابت و تلاش در عرصه های مذکور، نقش بی بدیل و حائز اهمیت زن در مهمترین واحد اجتماعی که همان خانواده است آنقدر پر رنگ است که قابل چشم پوشی و اغماض نیست.

نویسنده و فیلم نامه نویس سینما با بیان اینکه جای بانوان طلبه در سینما و سیما خالی است فزود: ایجاد لطافت و انگیزه بخشی در خانواده، یکی از آن اموری است که تنها یک زن با همه سختی ها و دشواری ها می تواند آن را کامل و جامع به انجام رساند.

وی تصریح کرد: در ارتباط با بانوانی که در طلب کسب علوم و گنجینه های دینی و معنوی گام برمی دارند، شاید بتوان فصلی اختصاصی و متمایز با دیگر بانوان در عرصه های دیگر تعریف کرد. آنها علاوه بر همه  مرارت ها و مراقبت هایی که لازمه کسب دانش و تهذیب نفس است باید در خصوص عمل به آن آموزه ها و در راس آن توجه و حساسیت در خصوص خانواده و تربیت فرزندان داشته باشند. این توجه همزمان به تمشیت خانواده و پرداختن به مسئولیت اجتماعی تبلیغ و آموزش، کاری دشوار است که این عالمان محترم در طول تاریخ بر دوش کشیده اند. 

هنر معناگرا و تم و محتوای معنویت در هنرهفتم، سینما

سلیمانی منشأ خلاقیت را خالق بی همتای هستی دانست و افزود: اگر منشا خلاقیت را از آنِ خالق بی همتا بدانیم، هر گونه خلقِ موثر و اخلاقی را باید از سرچشمه آن حکمت و فهم ناب بدانیم و من شاید از این جهت قایل به چندصدایی در مفهوم و معنای هنر معنوی باشم. 

این نویسنده و فیلم نامه نویس سینما افزود: طبق این تعریف، هر گونه دعوت به آسمان، به درون، به اخلاق و موثر زیستن را می توان فارغ از اینکه، "که" می گوید، در مسیر این راستا و مقصود ارج نهاد و اعتنا کرد.

این نویسنده کتاب تصریح کرد: همانطور متدینان در دینداری قائل به درجات هستند، درعرصه هنر معناگرا نیز باید قائل به مخاطبان متنوع بود. این دعوت به معنویت در سینما و هنر، می تواند از ساده ترین شکل ماجرا شروع شود که البته مخاطب خاص خود را دارد و تاثیر خودش را تا بالاترین و والاترین نوع آن که دعوت به دغدغه داشتن و تفکر است، می گذارد.

بالاترین و والاترین نوع آن که دعوت به دغدغه داشتن و تفکر است، می گذارد.

سلیمانی در پایان خاطر نشان کرد: با این اوصاف، برای قوت بخشیدن به بعد محتوایی در سینمای معناگرا باید بیشتراز گذشته تلاش کنیم و از تبلیغ بیش از پیش تفکر و جستجوگری ترسی نداشته باشیم.