رهبر معظم انقلاب:

محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست

شناسه خبر : 91776

1399/03/01

تعداد بازدید : 45

 محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست
رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست، تصریح کرده اند : محو اسرائیل یعنی مردم مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین، خودشان دولتشان را انتخاب و بیگانگان و اوباشی مثل نتانیاهو را بیرون کنند.

صفحه توئیتر رهبر معظم انقلاب در آستانه روز قدس توئیتی منتشر کرد.

در این توئیت آمده: محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست.

ما با مردم یهود کاری نداریم. محو اسرائیل یعنی مردم مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین، خودشان دولتشان را انتخاب بکنند و بیگانگان و اوباشی مثل نتانیاهو را بیرون کنند.

محو اسرائیل یعنی این و این اتفاق خواهد افتاد.