مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل:

هویت طلبه متناسب با رسالتش در جامعه تعریف شود

شناسه خبر : 91503

1399/02/27

تعداد بازدید : 89

هویت طلبه متناسب با رسالتش در جامعه تعریف شود
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل به تبیین جایگاه طلبه در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: هویت طلبه باید متناسب با رسالتش در جامعه تعریف شود.

به گزارش خبرگزاری کوثر از اردبیل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی قربانی در جلسه مشترک آنلاین معاونت امور حوزه ها و استان های اردبیل و مرکزی با موضوع ویژگی های طلبه طراز انقلاب اسلامی، تبیین جایگاه طلبه در جامعه اسلامی و نظام اندیشه اسلامی را از دغدغه های خود بیان کرد و گفت: هویت طلبه بايد متناسب با رسالتش در جامعه اسلامی تعریف و مورد مداقه قرار بگیرد.

وی جهت تبیین این مسئله به اندیشه های حکیم بزرگ اسلام فارابی اشاره کرد و افزود: فارابی برای نظام و ساختار جامعه اسلامی اصطلاح رئیس اول، رئیس مماثل و رئیس سنت را مطرح می کند.

قربانی بیان داشت: از نظر فارابی جامعه اسلامی نیازمند رئیسی برای تدبیر امور مدنی است که شایسته ترین فرد برای اداره جامعه رئیس اول و مصداق آن پیامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) می باشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبيل در بیان علت ریاست پیامبر(صلي الله عليه و آله) از منظر فارابی گفت: پیامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) از یک ویژگی اساسی برخوردار است که همان ارتباط با عقل فعال مي باشد.

مدرس حوزه و دانشگاه مراد از عقل فعال را جبرائیل امین عنوان کرد و بیان داشت: از آنجاييكه پیامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) با عقل فعال مرتبط است بنابرين قوه عاقله ایشان بالاترین قوه عاقله ای است که بشر می تواند تصور کند و همه امور گذشته و حال و آینده برای پیامبر(صلي الله عليه و آله) معلوم است و به دليل چنین جایگاهی است که شایسته ترین فرد برای اینکه در جامعه بشری زعامت کند، پیامبران الهی هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبيل تحقق ریاست مماثل در نظام و ساختار جامعه اسلامی را در صورت محروم شدن جامعه از وجود پیامبر(صلي الله عليه و آله) دانست و گفت: حکیم فارابی معتقد است رؤسای مماثل کسانی هستند که همواره ویژگی های پیامبر(صلي الله عليه و آله) را دارند اما با جبرائیل امین به صورت مستقیم در ارتباط نیستند که مصداق آن امامان معصوم(عليهم السلام) می باشند.

پژوهشگر حوزوی اظهار داشت: فارابی ریاست سنت را نوع دیگری از ریاست می داند که در صورت عدم دستیابی بشریت به امامان معصوم مشروعیت پیدا می کند و معتقد است افرادی که با آموزه های انبیای الهی آشنایی کامل دارند، رسالت ریاست جامعه بشری را بر عهده خواهند داشت.

قربانی به بیان وظیفه رئیس جامعه اسلامی پرداخت و خاطرنشان کرد: از منظر فارابی حاکم جامعه اسلامی طبیب جامعه است و همانگونه که طبیب جسم، بدن انسان را درمان می کند حاکم جامعه اسلامی نیز حکم طبیب روح و نفس انسان را داشته و باید اخلاق و امور نفسانی بشر را درمان کند.

مدیر استانی حوزه علمیه خواهران اردبیل با بیان اینکه از دیدگاه فارابی رئیس اول، مماثل و سنت باید طبیبان نفس باشند، افزود: بر اساس نظام فکری شیعه، طلاب نیز در سطحی پایین تر، از نوعی ریاست سنت در جامعه اسلامی برخوردارند بنابرين رسالت طلبه در جامعه اسلامی طبابت نفس مردم است.

وی طبابت نفس را به مراتب سخت نر از طبابت جسم دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه طبیب نفس با اخلاق آدمی سر و کار دارد بنابرين طلبه باید دانش کافی و تهذیب وافر برای طبابت نفس مردم در توشه خود داشته باشد.

مدرس مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: همان گونه که حکمای اسلامی بر این باورند که حاکمان جامعه اسلامی باید با مدیریت ویژه و سنجیده در خصوص روابط درون خانه مردم نیز برنامه ریزی کنند، طلاب نیز باید بتوانند در عرصه های خصوصی زندگی مردم نيز تأثیرگذار باشند و چنانچه تربیت فردی و خانوادگی با تربیت اجتماعی همسو نباشد نمی توان دستاورد چندانی در تربیت انسان های شایسته به دست آورد.

قربانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر جامعه بشری با بحران معنویت روبروست و همین امر حضور و فعالیت حوزه های علمیه را بیش از پیش ضروری می سازد؛ زیرا اگر طلاب پاسخ معقول و هوشمند به این بحران نداشته نباشند قطعاً مردم نیاز معنوی خود را از طریق دیگری که چه بسا علیه دین نيز باشد تأمین خواهند کرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل با بیان اینکه بحران معنویت در عصر کنونی یکسری ویژگی ها و رسالت هایی را متوجه طلاب می کند که چه بسا خودشان از آنها غافل باشند، گفت: طلبه ای که آشنایی اجمالی با مسائل و مباحث غرب شناسی نداشته باشد، قادر نخواهد بود در دنیای مدرن تأثیرگذار باشند.

وی افزود: طلبه ای که با مسائل جهان اسلام و جریان های سیاسی و دینی داخل جامعه آشنایی مناسبی نداشته باشد در شرایط بحرانی و حساس با مشکل تصمیم گیری و تحلیل وضعیت موجود مواجه خواهد شد.