آخرین دست نوشته معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران

شناسه خبر : 90189

1399/01/08

تعداد بازدید : 402

آخرین دست نوشته معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران
معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران کشور در آخرین دست‌نوشته خود جمله «خدا دوست دارم پرواز کنم، غل و زنجیر و قفل ها را بازکن» را نوشته است.

به گزارش خبرگزاری کوثر، معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران کشور در آخرین دست‌نوشته خود جمله «خدا دوست دارم پرواز کنم، غل و زنجیر و قفل ها را بازکن» را نوشته است.

گفتنی است مرحومه فریده داودی، که مدت دو سال اخیر معاون آموزش حوزه خواهران بود، روز پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دار فانی را وداع گفت.