مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان:

شکل گیری نظام دینی بدون پذیرش مردم ممکن نیست

شناسه خبر : 89719

1398/12/26

تعداد بازدید : 61

شکل گیری نظام دینی بدون پذیرش مردم ممکن نیست
خانم زهرا کریمی مبلغ مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان گفت: شکل گیری نظامی بر مبنای دین، بدون پذیرش مردم ممکن نیست ضمن اینکه تحقق مردم سالاری واقعی نیز بدون دین امکان پذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری کوثر از گلستان، خانم زهرا کریمی در نشست علمی "ولایت فقیه و مردم سالاری"، در جمع طلاب مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان، با استناد به دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان اسلامی بیان کرد: "مردم سالاری دینی یک حقیقت واحد در جوهر نظامی اسلامی است"؛ یعنی شکل گیری نظامی بر مبنای دین، بدون پذیرش مردم ممکن نیست ضمن اینکه تحقق مردم سالاری واقعی نیز بدون دین امکان پذیر نخواهد بود.

وی، مردم سالاری دینی را مدلی از حکومت دانست که بر پایه مشروعیت الهی، مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار است.  

مبلغ حوزه اظهار کرد: برخی اصل مشروعیت الهی و ولایت فقیه را در چالش با مردم سالاری دانسته و این حاکمیت را به معنای بی اعتنایی به نقش مردم و نادیده انگاری عقلانیت و خردورزی آنان می دانند.

کریمی به بیان مفهوم، ماهیت و دلایل اثبات ولایت فقیه پرداخت و با استناد به آیه 55 سوره مائده، ولایت را به معنای تصدی، سرپرستی و تصرف دانست.

کریمی ولایت را بر دو گونه دانست و تشریح کرد: نوعی از ولایت؛ از نوع تصدی، سرپرستی و اداره امور مومنین است که فقیه عادل، بعد از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) از آن برخوردار بوده و نوع دیگر، ناظر به تصدی امور کسانی است که به سبب قصور در فهم، شعور و عدم حضور نمی توانند حق خود را استیفا کنند که در این صورت ولیِ آنان، اقدام به این امر می نماید.

وی ولایت را اعم از تکوینی و اعتباری برشمرد و اضافه کرد: ولایت تکوینی یک فضیلت و مقام معنوی است و ولایت اعتباری، ولایتی است که فقیه از آن برخوردار بوده و جزء ادله استنباط است.

طلبه سطح چهار مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان، روایات را از جمله دلایل نقلی برای اثبات ولایت فقیه برشمرد و خاطرنشان کرد: روایاتی که بر مراجعه مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارند، همچون مقبوله عمر بن حنظله از جمله ادله ای است که در بحث اثبات ولایت فقیه می توان بدان استناد کرد.

کریمی دلیل عقلی را از دیگر دلایل اثبات ولایت فقیه معرفی کرد و ادامه داد: محکم ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلامی، بدون گرداننده، مجری و ولی امر، بی اثر، لغو و بیهوده است.  

وی افزود: اگر شرایط جامعه به گونه ای باشد که برای یک فقیه واجد شرایط، رقیبی وجود نداشته و به گزارش کارشناسانه اهل خبره نیاز نباشد، در این صورت حق حاکمیت وی، با آرای مستقیم مردم اعمال خواهد شد، ولی اگر در شرایطی، تشخیص رهبر صلاحیت دار مشکل باشد در این صورت، حق مالکیت با انتخاب و تشخیص خبرگان است.

مبلغ حوزه در بحث از اختیارات ولی فقیه اظهار کرد: ولی فقیه در حوزه عمومی، تمامی اختیارات حکومتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) را دارا است اما در حوزه خصوصی دخالت ندارد چراکه این امر مستلزم نقض قوانین اسلام است.