کلیه مدارس علمیه خواهران استان قم فردا تعطیل است

شناسه خبر : 89396

1398/12/02

تعداد بازدید : 242

کلیه مدارس علمیه خواهران استان قم فردا تعطیل است
به منظور حفط سلامت بانوان طلبه و پیشگری از شیوع ویروس کرونا، تمامی مدارس حوزه های علمیه خواهران استان قم فردا تعطیل است

به گزارش خبرگزاری کوثر، به منظور حفط سلامت بانوان طلبه و پیشگری از شیوع ویروس کرونا، تمامی مدارس حوزه های علمیه خواهران استان قم فردا تعطیل است