معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان:

شجاعت، تدین و ایمان ویژگی برجسته مبلغ است

شناسه خبر : 87595

1398/10/23

تعداد بازدید : 24

شجاعت، تدین و ایمان ویژگی برجسته مبلغ است
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان به بیان ویژگی های مبلغ بین الملل پرداخت و گفت: یک مبلغ موفق در عرصه بین الملل باید اهل ذکاوت و شجاعت بوده و ایمان قوی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری کوثر، سمیه عزیزی، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان، در گفت و گویی، به بیان ویژگی‌های فردی مبلغ بین الملل پرداخت و عنوان داشت: ذکاوت از مهم ترین ویژگی یک مبلغ است.

وی با بیان اینکه صرف اطلاع از علوم حوزوی، مباحث اسلامی و زبان دانی برای ورود به عرصه تبلیغ بین الملل کافی نیست، افزود: لذا برخی مبلغان اگر چه در داخل موفق اند، اما برای فعالیت تبلیغی در خارج از کشور مناسب نیستند؛ در واقع مبلغ فعال در حوزه بین الملل، باید از قدرت تصمیم‏ گیرى در صحنه، مدیریت، سیاست گذاری بالا مبتنی بر هوش و ذهن خلاق برخوردار باشد.

عزیزی شجاعت را از دیگر ویژگی ها خواند و گفت: اگر مبلغ شجاعت نداشته باشد در مواجهه با سختى‏ ها دچار اضطراب و خودباختگى خواهد شد، لذا حضور او در عرصه بین الملل بیش از منفعت، موجب ضرر خواهد بود که نقض غرض است.

وی به بحث تدین و ایمان اشاره کرد و اذعان داشت: در صورتى که مبلغ از هویت دینی با ثبات و ایمان کافی برخوردار نباشد، نه تنها منشأ اثر نگردیده بلکه خود به عنصرى ضد تبلیغ بدل می گردد زیرا حضور در جوامع غیر مسلمان و مشاهده ظواهر و جاذبه های دنیوی آن از یک سو و بی هویتی و سست عنصری او از سوی دیگر منجر به جذب او و نهایتاً ایجاد انحراف در عقاید می شود به صورتی که برای توجیه فعالیت های خود، در دین تغییر ایجاد و بدعت آفرینی می کند.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان بیان کرد: نویسندگى از دیگر موارد مهم برای یک مبلغ است، اگر مبلغ دینى قدرت نوشتن نداشته باشد و براساس بیان و امور شفاهى به تبلیغ بپردازد و شرایط جامعه مقصد ایجاب نماید که مبلغ از طریق بیان و خطابه پیام دین را در مجامع علمی، آکادمیک و ... به مخاطبان ارائه کند، در عمل اصل مقوله تبلیغ منتفى خواهد شد؛ لذا تسلط به فنون نگارش، روش تحقیق و پژوهش اصلی اساسی در عرصه تبلیغ بین الملل است.

وی ادامه داد: مورد دیگر از ویژگى‏ هاى مبلغین بین الملل، ساده زیستی، کم توقعی، روحیه جهادی و مقدم داشتن رسالت و هدف مقدس تبلیغى بر اهداف و منافع مادى است، زیرا با توجه به شرایط مختلف جوامع در صورت عدم وجود چنین روحیه ای یا مبلغ از ادامه فعالیت خسته میشود یا به درستی از عهده وظایف محوّله بر نمی آید.

عزیزی به بیان اهمیت آراستگى ظاهر پرداخت و گفت: در کشورهاى خارجى، اهمیت زیادی به نوع پوشش، زیبایى، شکیل و مرتب بودن داده می شود، لذا در صورت عدم توجه به ظاهر و عدم رعایت آراستگی ظاهری مبلغ نه تنها نمی تواند تأثیر مثبتی بر مخاطبان بگذارد بلکه منجر به انزجار و نفرت آنها نیز می گردد.

وی خاطرنشان کرد: آشنایى اجمالى با علوم متداول از دیگر ضروریات برای مبلغ است، مبلغ فعال در عرصه بین ‏الملل باید در حد متعارف(نه تخصصى) با کلیات علوم مختلف آشنایى داشته باشد، زیرا در صورتى که از موارد کلى و معمولى رشته ‏هاى متنوع علمى بى اطلاع باشد، در برقرارى روابط با طبقات گوناگون مردم منطقه مأموریت ‏به خصوص اندیشمندان علوم مختلف دچار بحران ارتباطى مى ‏شود.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان تصریح کرد: مبلغی موفق است که همچون پیامبر و ائمه(ع) طبیب دوار بطبه باشد، لذا اگر عشق و کشش درونی لازم جهت حضور پر رنگ در مجامع بین المللی، ارتباط گیری با مخاطبان و همدلی و همدردی با آنها وجود نداشته باشد، مبلغ نخواهد توانست به وظیفه اصلی خود که ایصال معارف دینی است جامه عمل بپوشاند و با توجه به خستگی و سختی های کار و تنوع فرهنگی، غربت دلسرد خواهد شد.