نشست امکان تأثیر جنسیت در علم دینی برگزار شد

شناسه خبر : 84565

1398/09/11

تعداد بازدید : 213

نشست امکان تأثیر جنسیت در علم دینی برگزار شد
نشست دوم از سلسله نشست های علم و جنسیت با عنوان«امکان تاثیر جنسیت در علم دینی» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کوثر، این نشست علمی با حضور خانم فقیهی، مدیرکل برنامه ریزی و تدوین متون تحصیلی و خانم دکتر رودگر، عضو هیات علمی جامعه المصطفی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست فقیهی با تأکید بر مسئولیت بالای برنامه ریزی سیستم آموزشی حوزه های علمیه خواهران اظهار داشت: مسئولانی که برنامه ریزی، تدوین و تألیف متون و برنامه ریزی سیستم آموزشی حوزه های علمیه خواهران را برعهده دارند بایستی تاثیر جنسیت بر علم را بدانند.

در ادامه رودگر لزوم شناخت و بررسی رابطه علم و جنسیت را از دو ساحت مبانی معرفت شناختی و فلسفی دانست و گفت: واژه علم دینی آنچه است که همه علوم را در بگیرد و یا گستره خاص تری برای آن قائل شد که آن را علمی بدانیم که ناظر بر گزاره های دینی است، در هر دو حال برخورد با جنسیت در هر دو تعریف یکسان است. 

وی در ادامه پیرامون تأثیر عوامل اجتماعی و تربیتی بر هویت جنسی به سخنرانی پرداخت و به بررسی مبانی و بنایی تاثیر جنسیت بر علم پرداخت و فمینسم مدرن را نقد کرد .