دختران محجبه لبنانی:

حجاب ما ضد عدالت نیست

شناسه خبر : 83434

1398/08/21

تعداد بازدید : 936

حجاب ما ضد عدالت نیست
امروز عده ای از دختران لبنانی محجبه در میدان ایلیا در شهر صیدا تجمع کردند که تظاهرکنندگان هم به آنها ملحق شدند.

به گزارش خبرگزاری کوثر، معترضان حق استخدام دختران محجبه در سیستم قضایی را مطالبه کردند که بر اساس قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

آنها روی پلاکارها نوشته بودند حجاب من ضد عدالت نیست. و آزادی عقیده آزادی مطلق است.

در لبنان دختران محجبه در برخی سازمانها و ادارات مثل سیستم قضایی و ارتش، نمی توانند استخدام شوند.