تشرف ۵۵۰۰ نفر از بومیان مکزیک به دین اسلام

شناسه خبر : 82215

1398/07/17

تعداد بازدید : 1492

تشرف ۵۵۰۰ نفر از بومیان مکزیک به دین اسلام
حدود ۵۵۰۰ نفر از بومیان مایایی مکزیک در ایالت «چیاپاس» در جنوب این کشور از سال ۱۹۸۹ تاکنون مسلمان شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کوثر، به نقل از ینی شفیق، تعداد افراد تازه‌مسلمان در میان بومیان مایایی مکزیک به خاطر استقبال آنها از پیام صلح و همزیستی این دین طی یک دهه گذشته افزایش تصاعدی داشته است.

ورود مسلمانان مهاجر از لبنان، سوریه و حتی اسپانیا به گسترش اسلام در مکزیک کمک بسیاری کرده است.

یکی از مراکز تمرکز مسلمانان در روستایی در جنوب ایالت چیاپاس است. 

بسیاری از افراد بومی این روستا در نزدیکی شهر «سان کریستوبال د لاس‌کازاس»، که به عنوان جامعه بومی «تزوتزیل» شناخته می‌شود، به اسلام گرویده‌اند.

جامعه بومی تزوتزیل با جمعیت ۳۰۰ هزار نفری نمونه‌ای از آخرین بازمانده‌های امپراتوری باستانی مایا در آمریکای مرکزی به شمار می‌رود.