مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم:

جامعه از طلاب انتظار رفتار شایسته بر اساس اصول معرفتی دین را دارد

شناسه خبر : 82043

1398/07/14

تعداد بازدید : 187

جامعه از طلاب انتظار رفتار شایسته بر اساس اصول معرفتی دین را دارد
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم گفت: جامعه از روحانی و مبلغ دین چه خواهر و چه برادر انتظار رفتار و کنش شایسته بر اساس اصول معرفتی دین را دارد.

به گزارش خبرگزاری کوثر از قم، حجت الاسلام والمسلمین تهرانی در جمع شمار زیادی از اساتید و طلاب خواهر شهرستان کاشان گفت: مسلح شدن به علم و دانش الهی، قهی و معرفتی با هدف هدایتگری جامعه به سمت کمال، بدون عمل و رفتار عینی در منظر و مرئای مخاطب، پیمودن مسیری بیهوده است.

وی با بیان اینکه تبلیغ ارزشهای معرفتی دین و انذار و توصیه به پیمودن مسیر رستگاری مردم و جامعه از طریق عمل و فعل پسندیده، اثر ماندگارتری دارد، افزود: به بیان امیرالمؤمنین(علیه السلام) در نهج البلاغه «آن کس که می خواهد زندگی و رفتار خود را الگوی دیگران قرار دهد واجب است خود دارای تهذیب و منش و روش عملی اخلاق باشد تا نیت او بتواند اثرگذار باشد»، به عبارت بهتر اولویت رفتار عملی قبل از بیان لسانی است.

وی بیان کرد: رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) می فرمایند که«علم آموزی و کسب دانش با هدف برتری جویی و کسب رزق و روزی در نهایت فرد را گناهکار و جاهل از دنیا خواهد برد».

وی یادآور شد: رسالت بزرگ و وظیفه فطری و ذاتی روحانیون و طلاب، عمل و رفتار به چیزی است که می آموزند و لذا جامعه از روحانی و مبلغ دین چه خواهر و چه برادر انتظار رفتار و کنش شایسته بر اساس اصول معرفتی دین را دارد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم از وظایف طلبگی، توجه به اصول تربیتی و تهذیبی را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه در حوزه به عنوان مبانی معرفتی، دینی و معنوی می آموزیم باید در خود پیاده کنیم چراکه نوع پوشش، قلم، لحن بیان و سخن گفتن و در عصر حاضر حتی نوع فعالیت در فضای مجازی به عنوان یک روحانی و طلبه و در نهایت در قامت مبلغ اسلام زیر ذره بین جامعه است.

 حجت الاِسلام والمسلمین تهرانی با بیان اینکه در قیامت هیچ عذری برای چشم بستن بر گناهان انسانها پذیرفته نیست، افزود: امیرالمؤمنین(علیه السلام) در حدیثی می فرماید که«عقل، فطرت، وحی الهی و انبیا و معجزات آنها» ابزارهایی است که انسانها در مسیر درست و فلاح و رستگاری قدم بردارند، یعنی آن که خداوند، مخلوق دارای عقل و خرد خود را با آن چند عنصر در این دنیا مورد ارزیابی قرار می دهد تا خود مسیر نادرست و یا مستقیم را انتخاب کند.

وی همچنین با اشاره به آیه ششم سوره انشقاق که خطاب به همه انسانها آمده شما در دنیا حتما با رنج و مشتقت به سوی پروردگارتان حرکت و به یقین او را ملاقات خواهید کرد، افزود: این آیه دو پیام دارد، نخست آنکه انسان ها در نهایت به سوی ابدیت و جاودانگی می روند و دوم آن که برخی انسانها در دنیا و برای لذت همین دنیا سختی و مرارت تحمل می کنند و گروهی دیگر برای گرفتن پاداش و موهبتهای روز قیامت در این دنیا تعب و دشواری را به جان می خرند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم در ادامه با تأکید بر اینکه متأسفانه نرخ پایین مطالعه در کشور باعث بروز آسیبهایی جدی شده است، افزود: توصیه من در شروع سال تحصیلی امسال حوزه ها به خواهران طلبه آن است که تا«مطالعه و تفکر و تدبر» و تأمل در آموخته ها در علم آموزی نقش جدی نداشته باشد، پیشرفت و تحولی نیز رخ نخواهد داد زیرا ما در این وادی خوانش و مطالعه مکرر آموخته ها دچار ضعف های جدی هستیم.