مسلمانان بوستون آمریکا درمانگاه بهداشت روانی جدیدی افتتاح کردند

شناسه خبر : 81638

1398/07/06

تعداد بازدید : 1736

مسلمانان بوستون آمریکا درمانگاه بهداشت روانی جدیدی افتتاح کردند
مرکز بهداشت روان جدیدی با حضور شهردار و مقامات شهر بوستون در ایالت ماساچوست برای رسیدگی به وضعیت روان- درمانی پناهندگان مسلمان افتتاح گردید.

به گزارش خبرگزاری کوثر، درمانگاه بهداشت و روان جدیدی هفته گذشته توسط جامعه اسلامی شهر بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا افتتاح شد که تمرکز آن رسیدگی به وضعیت روان – درمانی پناهندگان و مهاجران مسلمان می باشد.

شهردار مارتین والش ، مسئولان شهر و اعضای جامعه در مراسم افتتاحیه شرکت داشتند.

عبدی فتح احمد و محمد عبدالهی، دو داروساز مسلمان در ماساچوست، پس از توجه به نیاز شدید جامعه به کمک های تخصصی این درمانگاه جدید اجتماعی را به عنوانیک درمانگاه بهداشت رفتاری افتتاح کردند.

عبداللهی گفت در این رابطه گفت: وقتی این را دیدم ، گفتم این همان چیزی است که در جامعه مسلمانان مورد نیاز است.

وی افزود: خانواده های مسلمان با شرم ، موانع زبانی و ننگ فرهنگی روبرو هستند.

او می گوید: در حال حاضر ما با بسیاری از مادران و جوانان در حال تعامل هستیم و قصد درمان آنان را داریم. آنها به کسی احتیاج دارند که از نظر فرهنگی و اعتقادی درک شان کنند. کسی که موانع و سوءبرداشت ها را برایشان بشکند.

عبداللهی همچنین در این رابطه خاطرنشان کرد:  ما می خواهیم درمانگاهی متفاوت از درمانگاه های بهداشت روانی که اینجا متداول است داشته باشیم که یک رویکرد کلی نگر نداشته باشد.

 وی افزود:  ما می خواهیم از رویکرد اجتماعی و معنویت در روند درمانی بیماران بهره مند شویم.