استاد حوزه:

وحدت موضوع مهمترین مساله در پاراگراف نویسی است

شناسه خبر : 81016

1398/06/17

تعداد بازدید : 105

وحدت موضوع مهمترین مساله در پاراگراف نویسی است
استاد حوزه و دانشگاه وحدت موضوع را مهمترین مساله در پاراگراف نویسی دانست.

به گزارش خبرگزاری كوثر از اصفهان، آقای محمدصالحی، در کارگاه ویراستاری، نگارش علمی و پاراگراف نویسی در مدرسه علمیه الزهرا(سلام الله علیها) فریدن به تشریح پاراگراف و شیوه نگارش آن پرداخت و گفت: یک نوشته از چندین پاراگراف تشکیل می شود که هر چه اجزای پاراگراف، دقیق تر در کنار هم چیده شود نوشته از لحاظ علمی قوی تر و غنی تر خواهد بود.

وی ادامه داد: یک پاراگراف از چند جمله تشکیل می شود که شامل جمله مقدمه، موضوع، جملات پشتیبان و جمله نتیجه می شود که امکان جابه جایی این جملات بنابر اهمیت و نوع نوشته وجود دارد و مهم ترین مسئله در پاراگراف نویسی وحدت موضوع است.

وی ادامه داد: پاراگراف از چند قسم تشکیل شده است که شامل پاراگراف مستقیم، تعلیقی و چرخشی می شود و عوامل انسجام در یک پاراگراف شامل ترتیب، تقدم و تاخر زمان و مکان، ارجاع، جایگزینی، حروف ربط و انسجام واژگان است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان توضیحاتی در تشریح پاراگراف در قالب مثال به نکات ویراستاری و علائم نگارشی از جمله نقطه، نقطه ویرگول، دونقطه و غیره پرداخت و گفت: هر کدام از این علائم نگارشی اهمیت زیادی در معنا بخشی جملات دارد و براساس نوع جمله در نوشته قرار می گیرد.

وی در ادامه به نگارش علمی و عوامل جذابیت در نوشته های علمی پرداخت و گفت: زاویه دید در یک نوشته علمی باعث انسجام آن است و در نوشته های علمی در بیشتر مواقع از زاویه دید اول شخص یا سوم شخص مفرد استفاده می شود و زمان افعال در نگارش علمی بهتر است حال باشد.

وی با بیان اینکه بعد از زاویه دید، زمان افعال لحن بیان، نشان دهنده نوع نوشته خواهد بود، افزود: لحن دارای اقسامی است که شامل لحن طنز آمیز، جدی، مستقیم، غیر مستقیم، رسمی و دوستانه شده و در نوشته های علمی به صورت رسمی و مستقیم به کار برده می شود.

محمدصالحی در انتهای جلسه به جایگاه استدلال، تمثیل و توصیف در نوشته ها پرداخت و گفت: این موارد باعث جذابیت در نوشته ها شده که استفاده از هر کدام فهم مطالب را بیشتر می کند و بکار گیری هر سه مورد نه تنها در نوشته های علمی بلا اشکال است بلکه گاهی مواقع سبب تاثیرگزاری و فهم بیشتر مطالب می شود.