دختران انقلاب ما و دختران انقلاب آنها

شناسه خبر : 79886

1398/05/07

تعداد بازدید : 222

دختران انقلاب ما و دختران انقلاب آنها

چهار دهه است که غرب زن ایرانی را توسری خور و مفلوک تصویر کرده است. در تصویر غرب، زن ایرانی چون به حجاب مقید شده دیگر هیچ عاملیتی ندارد. منفعل و بی قدرت است. در یک کلام زن ایرانی قربانی محضی است که منتظر است  ناجیان غربی بیایند و  با حمله نظامی و تحریم حقوق بشری  و با دخالت و حمایتشان آنها  را نجات دهند.

دقیقا به این علت است که  ماشین پروپاگاندای غربی داستان میلیونها زن موفق و با اراده و پویای ایرانی را در زمینه‌های علمی و دانشگاهی و ورزشی سانسور و سرکوب میکند. از کیمیا علیزاده‌ها و مهلا مومن‌زاده‌ها و دهها تیم موفق ورزشی زنان هیچ نمیگوید و به جایش زنانی را چهره میکند و در صفحات اول روزنامه‌هایشان جای میدهد که عاملیتی ندارند و منفعل و بیقدرت و قربانی‌اند.

بزرگترین دلال و واسطه‌ی فروش تصویر «زن ایرانی در مقام قربانی» به ماشین پروپاگاندای غرب  هم در سالهای گذشته مسیح علینژاد بوده‌است. کافی است به صفحه او سری بزنید تا ببینید در میان شش هزار و هفتصد و شصت پست این صفحه زنان موفق ایرانی سانسور و سرکوب شده‌اند .در مقابل چنین سانسور و هجمه‌ای باید ایستاد.

دختران انقلاب ایران کسانی هستند که خلبان میشوند و خود را چنان به جامعه اثبات میکنند که  تلویزیون رسمی دعوتشان میکند تا از اراده زن ایرانی صحبت کنند و وقتی هم مجری به چالش میطلبدشان صدایشان را بلند میکنند و از انتخابشان دفاع میکنند.(فیلم اول در لینک) و دختران انقلاب تقلبی امثال شاپرک شجری زاده، کالاهای مسیح علی‌نژاد هستند که با کمک ماشین چهارشنبه‌های سفید بسته بندی میشوند و به رسانه‌های غربی ارائه میشوند تا بتوانند  به غرب پناهنده شوند و در مقام قربانی، ناجیان سفیدپوست‌ و غربی شان را ستایش و عبادت کنند.

بار دیگری که غربیها و عمله‌ها و دلالهایشان خواستند زنان ایران را به عنوان  صغیر و مستحق حمایت تصویر کردند این ویدیوها  را توی چشمشان کنید.
پانوشت: جامعه ایران جامعه‌ای متکثر است. مادران بسیاری هم هستند که شادی  و موفقیت و رضایت را در کار بیرون از منزل نمیدانند. اما ویدیوی بالا نشان میدهد که در ایران امروز آنها که شادی و رضایت را در فعالیت بیرون از منزل می‌بینند مسیرشان بسته نیست.

علی علیزاده
تحلیلگر و کارشناس BBC