مصاحبه علمی داوطلبان تدریس سطح دو و سه مدارس علمیه خواهران استان اصفهان برگزار می شود

شناسه خبر : 79668

1398/04/30

تعداد بازدید : 79

مصاحبه علمی داوطلبان تدریس سطح دو و سه مدارس علمیه خواهران استان اصفهان برگزار می شود
مصاحبه علمی مهارتی داوطلبان تدریس سطح دو و سه مدارس علمیه خواهران استان اصفهان به مدت 8 روز در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری کوثر از اصفهان، زهرا شفیعی معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: ارزیابی داوطلبان تدریس مدارس علمیه خواهران سطح دو و سه این استان از 26 تیرماه در محل مدیریت استان اصفهان برگزار می شود.

وی هدف از ارزیابی اساتید را تامین مدرس برای  مدارسی  که با کمبود استاد رو به رو هستند و همچنین مسافت زیادی با مرکز استان دارند عنوان کرد.

وی افزود: داوطلبان تدریس معرفی شده از مدارس علمیه خواهران استان اصفهان در هفت گرایش ادبیات عرب، فقه و اصول، تفسیر، حقوق و سیاست، تاریخ ، فلسفه و منطق ، عقاید وکلام مورد ارزیابی قرار می گیرند.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان اظهار داشت: داوطلبان این دوره پس از طی مراحل و تایید نهایی جهت تدریس به مدارس علمیه معرفی خواهند شد.