بازدید کارشناسان منتخب بسیج رسانه شهراراک از موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران)

شناسه خبر : 79604

1398/04/29

تعداد بازدید : 222

بازدید کارشناسان منتخب بسیج رسانه شهراراک از موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران)
15 نفر از کارشناسان منتخب بسیج رسانه شهر اراک از موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران) بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری کوثر، 15 نفر از کارشناسان منتخب بسیج رسانه شهر اراک از موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران) بازدید کردند، در این بازدید معاونان موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(خواهران) معرفی اجمالی از موسسه ارائه داده و کارشناسان بسیج رسانه شهر اراک با بخش‌های مختلف موسسه که شامل معاونت‌های آموزش، پژوهش، فرهنگی، مرکزپژوهش‌های اسلامی، کتابخانه و مهد کودک است آشنا شدند.

کارشناسان منتخب بسیج رسانه در این دیدار پس از بازدید از کتابخانه و مهد کودک،توسط کارشناس مسئول آموزش با مراحل پذیرش در موسسه، آشنایی با رشته‌ها و سطوح مختلف تحصیلی آشنا شدند.

در ادامه معاون پژوهش و کارشناس مرکز پژوهش‌های اسلامی این موسسه نحوه فعالیت‌های پژوهشی و اهداف موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(خواهران) در جهت تولید محتوای اسلامی را تشریح کردند.

سر پرست معاونت تهذیب وامور فرهنگی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(خواهران) نیز به تشریح فعالیت‌های فرهنگی مانند اعزام مبلغین، نشست‌های خانوادگی، برگزاری یادواره شهدا و غیره پرداخت.