تهدید به مرگ نوجوان محجبه در شرق لندن

شناسه خبر : 79576

1398/04/28

تعداد بازدید : 100

تهدید به مرگ نوجوان محجبه در شرق لندن
به گفته «تل ماما» در شرق لندن، یک دختر نوجوان مسلمان به خاطر داشتن حجاب اسلامی توسط یک زن بریتانیایی در عرض یک هفته دو مرتبه تهدید به مرگ شد.

به گزارش خبرگزاری کوثر، به نقل از tellmamauk، پلیس متروپولیتن لندن تحقیقاتی را درباره یک زن بریتانیایی آغاز کرده که تا کنون دو بار دختر نوجوان مسلمانی را به خاطر داشتن حجاب اسلامی به مرگ تهدید کرده است.

این دختر مسلمان در شرق لندن زندگی می کند و زن بریتانیایی با فاصله زمانی یک هفته دوبار او را تهدید کرده که اگر حجاب به سر کند، چاقو می خورد.

«تل ماما» سایت رسمی ثبت و مستندسازی اسلام هراسی در بریتانیا، مکان دقیق وقوع این حادثه را برای محافظت از هویت قربانی آشکار نکرد. در یکی از عبارات تهدیدآمیز گفته شده توسط این زن بریتانیایی، وی واژه هایی اهانت آمیز به کار برده و گفت: اگر ببینم روسری سر کردی به تو چاقو می زنم!

تحقیقات پلیس در این رابطه ادامه دارد.

لازم به ذکر است پلیس متروپلیتن 116 جرم اسلام هراسی را تنها در می 2019 به ثبت رسانده که این رقم تنها اندکی نسبت به سال گذشته  یعنی 130 گزارش کاهش نشان می دهد.

گفته می شود در سال 2017، بیش از نیمی از زنان مسلان (53 درصد: 353 نفر) که با «تل ماما» تماس گرفتند، دارای حجاب اسلامی بودند. این موسسه مشخص کرد که 57، رفتار تهدید آمیز درسال 2017، یعنی یک گزارش از هر 10 گزارش به حجاب ارتباط داشته است. در نیمه نخست سال 2018 نیز بیش از نیمی از گزارش ها شامل هدف قرار گرفتن زنان مسلمان بود.