در موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران معصومیه؛

کارگروه تخصصی مطالعات زنان برگزار شد

شناسه خبر : 79446

1398/04/25

تعداد بازدید : 77

کارگروه تخصصی مطالعات زنان برگزار شد
کارگروه تخصصی فقه و اصول و کارگروه تخصصی مطالعات زنان در موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران معصومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کوثر، سی و دومین کارگروه تخصصی فقه و اصول و سیزدهمین کارگروه تخصصی مطالعات زنان جهت بررسی طرح‌های اجمالی و تفصیلی پایان نامه‌های سطح سه در موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران معصومیه در قم برگزار شد.

در این کارگروه حجت‌الاسلام والمسلمین ضمیری مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌خواه، حجت‌الاسلام والمسلمین چراغی، خانم خاضعی‌نیا معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران معصومیه، خانم اسکندرجوی و برخی از استاید حوزه حضور یافتند.

در این جلسه یک طرح اجمالی در رشته مطالعات زنان با عنوان «راه هاي تقويت قواميت در مردان و قنوت در زنان بر مبناي آيات و روايات» و سه طرح اجمالی در رشته فقه و اصول با عناوین «مباني فقهي مسئوليت هاي نظام اسلامي در زمينه حمايت از خانواده»، «امنيت انساني در بعد شخصي از منظر فقه اماميه» و «بررسي فقهي امنيت انساني در بعد سياسي» بررسی شد.