فیلمساز اسکاتلندی سریال مستندی از هنرمندی‌های زنان مسلمان می‌سازد

شناسه خبر : 79443

1398/04/25

تعداد بازدید : 86

فیلمساز اسکاتلندی سریال مستندی از هنرمندی‌های زنان مسلمان می‌سازد
یک فیلم ساز مسلمان اسکاتلندی قصد دارد سریال مستند هشت قسمتی کوتاهی را درباره زندگی زنان مسلمان بسازد و در هر قسمت ۵ دقیقه ای هنرمندی های زنان مسلمان در وقت آزادشان را به نمایش بگذارد.

به گزارش کوثر به نقل از eveningtelegraph، یک فیلم ساز اهل شهر داندی در اسکاتلند، از زنان مسلمان خواسته داوطلب شرکت در ساخت یک سریال مستند درباره زندگی بانوان مسلمان در شهر شوند.

امینه دینی، فیلم ساز مسلمان اسکاتلندی، یک مینی سریال مستند هشت قسمته را می سازد و قصد دارد در این فیلم خلاقیت ها و هنرمندی های بانوان مسلمان را در این شهر به نمایش بگذارد.

این سری مستند، که ساخت آن قرار است از 31 آگوست آغاز شود، با هدف نشان دادن تنوع قومیتی و مذهبی در جامعه تولید می شود.

امینه گفت: من سفری را آغاز کرده ام تا دریابم دختر و زنان مسلمان همشهری من در شهر داندی، چه کارهایی را در وقت آزادشان انجام می دهند.

وی افزود: من احساس می کنم زنان مسلمان در شهر ما مانند دیگر نقاط بریتانیا، مکانی ندارند که استعدادها و هنرمندی هایشان را به نمایش بگذارند. به همین جهت نیز تصمیم گرفته ام که یک سری فیلم مستند مینی 5 دقیقه ای را بسازم و در آن هشت زن مسلمان یا گروهی از زنان مسلمان و خلاقیت هایشان در وقت آزاد را به نمایش بگذارم.

این فیلم مستند قرار است ماه مارس سال آینده منتشر گردد.