معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد؛

بررسی خشونت علیه زنان در جلسه هیئت ‌اندیشه‌ورز کارگروه اجتماعی استان قم

شناسه خبر : 78391

1398/03/26

تعداد بازدید : 220

بررسی خشونت علیه زنان در جلسه هیئت ‌اندیشه‌ورز کارگروه اجتماعی استان قم
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران از بررسی مسئله خشونت علیه زنان در جلسه هیئت اندیشه‌ورز کارگروه اجتماعی استان قم خبر داد.

خانم معصومه ظهیری در گفت‌وگو با خبرنگار کوثر به ارائه گزارشی از مسائل مطرح شده در جلسه امروز هیئت اندیشه‌ورز کارگروه اجتماعی استان قم پرداخت و بیان کرد: هیئت اندیشه‌ورز کارگروه اجتماعی آسیب‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌‌دهد که جلسه امروز پیرامون مسئله خشونت‌های اجتماعی بود.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: هیئت‌اندیشه‌ورز کارگروه اجتماعی استان قم مسئله خشونت را در چند جلسه مورد بررسی قرار داده و سپس راهکارهای لازم برای رفع خشونت‌های اجتماعی را ارائه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: تعریف خشونت، انواع خشونت نظیر خشونت‌های خانگی، خشونت علیه زنان و خشونت علیه کودکان و همچنین علل خشونت در این جلسه بررسی و پس از جمع‌بندی این موضوعات، راهکارهای رفع خشونت‌ در جامعه مطرح می‌شود.