پایان نامه احکام تعامل با کفار از دیدگاه فقه امامیه و شافعی دفاع شد

شناسه خبر : 78291

1398/03/23

تعداد بازدید : 88

پایان نامه احکام تعامل با کفار از دیدگاه فقه امامیه و شافعی دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه خانم سکینه امیر سالاری از طلاب غیرحضوری مقطع سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان احکام تعامل با کفار از دیدگاه فقه امامیه و شافعی در محل مدیریت استان فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کوثر از استان فارس، جلسه دفاع از پایان نامه خانم امیر سالاری از طلاب غیر حضوری مقطع سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان احکام تعامل با کفاراز دیدگاه فقه امامیه و شافعی با راهنمایی استاد آیت الله دژکام و داوری استاد محمد رضا ضمیری برگزار شد.  

خانم امیر سالاری در تشریح احکام تعامل با کفار از دیدگاه فقه امامیه و شافعی تصریح کرد: تعامل بین مسلمانان و کفار در زوایای گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و از تعاملات فرهنگی با کفار مناظره های علمی-عقیدتی گوش کردن و نگاه کردن به برنامه و رسانه های ارتباط جمعی با کافران، امر به معروف و نهی از منکر کافران در سرزمین های اسلامی یا کفر و جهانگردی کافران به سرزمین های اسلامی است.

طلبه سطح سه در ادامه بیان کرد: از تعاملات اجتماعی با کفار ارث بردن مسلمان و کافر از یکدیگر، وصیت مسلمان به کافر، وکالت دادن مسلمان به کافر، ازدواج مسلمان با کفار، کاربرد حیله های جنگی در برابر کافران است، از تعاملات سیاسی با کفار تبادل سفیر، به رسمیت شناختن دولتهای کفر، استخدام مستشاران کافر است، از تعاملات اقتصادی با کفار فروش قرآن به کافران، فروش برده مسلمان به کافر، فروش سلاح به کافر، فروش زمین به کافر، شفعه بین مسلمان و کافر، ربا بین مسلمان و کافر و اجیر شدن مسلمان برای کافر است.

امیر سالاری تاکید کرد:  هر کدام از دو گروه امامیه و شافعی با ذکر استدلالها و دلایل خود در بعضی از موارد فوق اشتراک و در بعضی دیگر افتراق دارند، که با روش توصیفی و تحلیلی به موارد اشتراک و افتراق تعاملات از دیدگاه دو مذهب پرداخته شده است.

وی در ادامه بیان کرد : از موارد افتراق، ورودغیر مسلمانان به دیگر مساجد غیر از مسجد الحرام است که امامیه مطلقاً قائل به عدم جواز ورود هستند ولی شافعی قائل به ورود کفار به دیگر مساجد با اذن هستند، همچنین دروصیت مسلمان به کافر امامیه قائل به جواز وصیت مسلمان به کافر ذمی است ولی شافعی وصیت به کافر مطلقاً جایز نمیدانند.

خانم امیر سالاری در پایان خاطر نشان کرد: از موارد اشتراک جواز ارث بردن مسلمان از کافر و عدم جواز ارث بردن کافر از مسلمان است، در مورد اجیر شدن مسلمان برای کافراز نظر  هر دو مذهب  در صورتی که اجیر شدن مسلمان برای کافر سبب تحقیر مسلمان و تعظیم کافر شود جایز نیست، بنابراین در صورتی که قواعد وقانون های بین الملل با استناد به موارد اشتراک دومذهب  انجام شود سبب گسترش  روابط اسلامی  می شود.

 قابل ذکر است این پایان نامه با رتبه عالی پذیرفته شد .