آمارها نشان می‌دهد؛

مسلمانان هدف بیشترین جرایم ناشی از تنفر در کانادا

شناسه خبر : 78241

1398/03/21

تعداد بازدید : 144

مسلمانان هدف بیشترین جرایم ناشی از تنفر در کانادا
آمارهای تازه نشان می‌دهد که جرایم ناشی از تنفر در کانادا در حال افزایش است و مسلمانان هدف بیشترین جرایم هستند.


به گزارش خبرگزاری کوثر، به نقل از گلوبال‌نیوز؛ آمارهای تازه منتشر شده نشان می‌دهد که  مسلمانان هدف بیشترین جرایم ناشی از نفرت در کانادا هستند.

براساس این آمارها، ۴۷ درصد از کانادایی‌ها اعتقاد دارند نژادپرستی یکی از موضوعات مهم گریبانگیر جامعه امروز این کشور است و یک‌چهارم آنها قربانی این جرایم بوده‌اند.
 
با آنکه تصور عمومی این است که یهودیان و سیاه‌پوستان هدف بیشترین نژادپرستی هستند، در واقع این مسلمانان هستند که بزرگ‌ترین قربانی جرایم ناشی از تبعیض و نفرت هستند. براساس این نظر‌سنجی نشان می‌هد که یک‌چهارم کانادایی‌ها فکر می‌کنند در پنج سال اخیر تبعیض علیه مسلمانان و اعراب به امری پذیرفته شده‌تر تبدیل شده است.

آمارهای این تحقیق نشان می‌دهد که از هر ۱۰ کانادایی چهار نفر احساس می‌کنند که مهاجران تهدیدی برای کانادایی‌های سفیدپوست هستند و شغل آنها را از چنگ آنها درمی‌آورند. همچنین سه دهم کانادایی‌ها معتقدند مسلمانان کانادا به جای پیروی از قوانین محلی از قانون شریعت اسلامی تبعیت می‌کنند.

بنا بر این آمارها طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، جرایم ناشی از تنفر ۴۷ درصد رشد داشته است. در این میان جرایم علیه مسلمانان ۱۵۱ درصد رشد داشته، در حالی که جرایم ناشی از تنفر علیه یهودیان ۶۳ درصد بیشتر شده است. بیشترین افزایش این جرایم در استان‌های اونتاریو و کِبِک با ۲۰۷ درصد بوده است.
 
همچنین گزارش سالانه مربوط به جرایم ناشی از تنفر نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ گروه‌های دینی هدف ۵۰ درصد از جرایم ناشی از تنفر بودند و مسلمانان قربانی بیشترین جرایم به شمار می‌آمدند.

به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا گرایش‌های مبتنی بر برتری سفیدپوستان در کانادا را افزایش داده است و در حال حاضر گروه‌های افراطی راست‌گرا، که علیه مسلمانان هستند، به مؤسسات این کشور رخنه کرده‌اند.