دانشجوی محجبه با اتومبیلش آزاردهندگان نژادپرست را تعقیب کرد

شناسه خبر : 77640

1398/03/08

تعداد بازدید : 192

 دانشجوی محجبه با اتومبیلش آزاردهندگان نژادپرست را تعقیب کرد
دانشجوی محجبه پرستاری که در خیابان فلتام انگلستان مورد اهانت دو مرد نژادپرست قرار گرفته بود، اتومبیل آنان را تعقیب کرده و از آنان فیلمبرداری کرد.

به گزارش خبرگزاری کوثر به نقل از دیلی میل، یک دانشجوی مسلمان پرستاری در شهر فلتام انگلیس می گوید دو مرد نژادپرست به سمت اتومبیل او تخم مرغ پرتاب کرده و او را «تروریست» خطاب کرده اند و به او  و خواهرش اهانت کرد ه اند. این دانشجوی محجبه مردان مهاجم را تا اتومبیل شان تعقیب کرده و ویدئوی این حادثه را نیز در توییتر منتشر کرده است.

دانشجوی مسلمان گفت: آن ها دختر مسلمان اشتباهی را انتخاب کردند که سر به سرش بگذارند زیرا زمانی که خواهرم داشت با پلیس صحبت می کرد، من تعقیب شان کردم و با دوربین تلفن همراهم از چهره هایشان فیلم برداری کردم.

وی در زیر تصاویر منتشر شده در توییتر نوشت: همین الان قربانی اسلام هراسی شدم و هنگامی که از خروجی فلتام سینورد می رفتم،  به سوی اتومبیلم تخم مرغ پرتاب کردند!

وی در ادامه نوشت: اما آن ها دختر مسلمان اشتباهی را انتخاب کردند! زیرا من تعقیب شان کردم درحالی که خواهرم با پلیس صحبت می کرد. از صورت هایشان هم فیلم برداری کردم! شما را در دادگاه می بینم.

ویدئوی منتشر شده به خاطر «اهانت ها» به صورت بی صدا منتشر شد.

او در ادامه گفت: آن ها ما را مسلمان تروریست خطاب کرده و با خنده ما را دست انداختند. آن ها نمی دانستند که من یک راننده با دست فرمان عالی هستم و دست برنمی دارم تا مدرک واضحی از کاری که کرده اند به دست بیاورم. من هرگز در زندگی سوءاستفاده نژادپرستانه را تحمل نکرده و نخواهم کرد. من با افتخار مسلمان و محجبه هستم.

سخنگوی تل ماما، نهاد ثبت اسلام هراسی نیز گفت: سوءاستفاده تخم مرغ زدن به زنان مسلمان نشان دهنده مشکلی است که در سال های اخیر به شدت رو به افزایش است.