استاد حوزه:

کسب روزی حلال ثواب جهاد در راه خدا را دارد

شناسه خبر : 77227

1398/03/04

تعداد بازدید : 138

کسب روزی حلال ثواب جهاد در راه خدا را دارد
خانم عباسی استاد حوزه گفت: کسب روزی حلال امری واجب است و همچنین ثواب جهاد در راه خدا را دارد.

به گزارش خبرگزاری کوثر از استان فارس، خانم عباسی در جمع بانوان و طلاب به کسب رزق و روزی حلال پرداخت و گفت: با نگاه به آیات قرآنی در می‌یابیم که قرآن هرگز ما را به چشم پوشی از مواهب الهی دعوت نکرده و فقر را ارزش و نعمت به حساب نیاورده و همیشه آدمی را دعوت به فعالیت کرده است تا از طریق کار و کوشش خود به روزی حلال دسترسی داشته باشد و دستور داده است که از روزی حلال و پاکیزه بخورید زیرا تلاش برای کسب روزی حلال از ویژگی‌های اهل تقواست.
وی افزود: کسب روزی حلال امری واجب و همچنین ثواب جهاد در راه خدا را دارد و در روایات آمده که اگر کسی برای کسب حلال تلاش کند ثوابش بیشتر از مجاهدت در راه خداست.
استاد و مبلغ دینی مدرسه علمیه گله‌دار تصریح کرد: رزق و روزی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در زندگی فردی و اجتماعی بشر مطرح می‌شود، به دلیل اینکه انسان از ابتدا با آن رشد و تا آخر عمر نیز سر و کار دارد.
خانم عباسی عنوان کرد: فردی که خود را موظف به کسب روزی حلال بداند و آن را یکی از واجبات می‌شمارد و در راه به دست آوردن آن تلاش و کوشش فراوان می‌کند زیرا مسلمان باید رزق حلال به خانه ببرند.
وی بر ضرورت استفاده از مال حلال و تلاش برای کسب روزی حلال تأکید کرد و گفت:  خدا برای همه ما روزی حلال قرار داده، اما ما انسان‌ها گاهی عجله کرده و روزی حلال را از راه حرام به‌دست می‌آوریم.