استاد حوزه و دانشگاه:

طلبه برای حضور عالمانه در اجتماع در مسیر پژوهش گام بردارد

شناسه خبر : 77202

1398/03/19

تعداد بازدید : 156

طلبه برای حضور عالمانه در اجتماع در مسیر پژوهش گام بردارد
آقای مرادی استاد حوزه و دانشگاه شیراز گفت: طلبه برای حضور عالمانه و تاثیر گذار باید در مسیر تحقیق و پژوهش گام بردارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه به عنوان کارشناس دین باشد.

به گزارش خبرگزاری کوثر از استان فارس، واحد پژوهش مدرسه علمیه غدیریه شیراز، سلسله کارگاه های مقاله نویسی با رویکرد ارتقاء علمی و آشنایی عملی با مقاله نویسی با حضور آقای مرادی استاد حوزه و دانشگاه ویژه طلاب و اساتید  برگزار کرد.  

آقای مرادی گفت: پژوهش، تحقیق و مطالعه سه عنصر مهم و اساسی برای موفقیت و تعالی هر علاقه مند به علم و دانش می باشد و بالاخص یک طلبه برای حضور عالمانه و تاثیرگذار باید خود را به در این مسیر تعالی رشد دهد؛ تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه به عنوان کارشناس دین باشد.

این استاد دانشگاه افزود: امروزه مراکز علمی از فقدان دانش و مهارت های کاربردی رنج می برند؛ چون نگاه هدفمند به پژوهش در کنار آموزش وجود ندارد و آموزش ها به صورت تک محوری بوده و اثر چندانی ندارد.

وی با اشاره به اهمیت پژوهش گفت: مقاله نویسی یکی از روش هایی است که به طلبه کمک شایانی می کند تا بتواند با کتب مختلف، نویسندگان و منابع علمی، آشنا شده و باعث کسب دانش بیشتر در زمینه های مختلف گردد و این امر بهترین خروجی علمی افراد می باشد.

آقای مرادی افزود: روش مقاله نویسی به عنوان یک دستاورد مهم برای هر طلبه ای موجب تقویت بعد علمی فرد می شود و مداومت بر آن وظیفه ی خطیر هر طلبه کوشا و جویای علم است.

وی در پایان ضمن اشاره به جایگاه پژوهش در تثیبت و رشد جایگاه علمی افراد، تاکید فراوانی در مطالعه کتاب  به صورت مستمر و جدی داشت؛ تا این بنیان فکری و نظری طلب، قوی و بالنده شده و قدمی برای ورود به عرصه علم و دانش باشد.