معاون آموزش مدرسه فاطمه الزهرا(س) گله‌دار:

حجابی ظلمانی تر از هوای نفس میان بنده با خدا نیست

شناسه خبر : 76954

1398/03/19

تعداد بازدید : 157

حجابی ظلمانی تر از هوای نفس میان بنده با خدا نیست
معاون آموزش مدرسه علمیه گله‌دار ضمن برشمردن آثار پیروی از نفس گفت: هیچ حجابی میان بنده و خدا ظلمانی تر از هوای نفس نیست.

به گزارش خبرگزاری کوثر از استان فارس، خانم موسوی در جمع طلاب به موضوع گناه و پیروی از هوای نفس پرداخت و مهم‌ترین عامل سقوط انسان را هواپرستی دانست و گفت: هوای نفس وجود دارد و حضورش در نفس انسان دائمی است بنابرین باید مراقب باشیم که برده و بنده هوای نفس نشویم تا به هلاکت نیافتیم.
وی افزود: هوای نفس در اولین اقدامش بینایی را از انسان می‌گیرد و در نتیجه حقایق هستی که باید با چشم عقل و قلب، درک شود توسط فرد مشاهده نخواهد شد.
خانم موسوی در رابطه با عوامل و اسباب هلاکت انسان، عنوان کرد: نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه) خطاب به امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود که ای علی سه چیز مایه هلاکت آدمی است؛ پیروی کردن از هوی و هوس، دنبال کردن بخل توأم با حرص و غرور و خودپسندی.
معاون آموزش بیان کرد: ریشه همه گناهان، بدعت‌ها، انحرافات و ناراحتی ها، تبعیت از هوی و هوس است؛ تاجایی که هوا پرستی انسان را کر و کور و قدرت فهم و تشخیص را از او می‌گیرد.
وی ابراز کرد: یکی از لغزشگاه‌های اندیشه از نظر قرآن کریم میل‌ها و هواهای نفسانی است بنابرین چنانچه انسان در تفکرات خود بی طرفی خود را نسبت به نفی یا اثبات مطلبی حفظ نکند و میل نفسانیش به یک طرف باشد، خواه ناخواه و بدون آنکه خودش متوجه شود عقربه فکرش به جانب میل و خواهش نفسانیش متمایل می‌شود و به همین دلیل قرآن هوای نفس را نیز مانند تکیه بر ظن و گمان یکی از عوامل لغزش می‌شمارد.
خانم موسوی در پایان عنوان کرد: میان بنده و خدای متعال حجابی ظلمانی‌تر و وحشتناک‌تر از نفس و هوای نفس نیست و برای از بین بردن این دو، سلاح و ابزاری چون احساس فقر و نیازمندی به خداوند، خشوع، گرسنگی و تشنگی در روز و شب زنده داری نمی‌باشد که اگر کسی در این حال بمیرد شهید است.