استاد حوزه:

غلبه احسان در زن برای او کمال محسوب می شود

شناسه خبر : 76900

1398/02/24

تعداد بازدید : 147

غلبه احسان در زن برای او کمال محسوب می شود
حجت الاسلام المسلمین شعبان زاده، استاد حوزه غلبه احسان در زن را یک کمال دانست.

به گزارش خبرگزاری کوثر از یزد، حجت الاسلام والمسلمین شعبان زاده در جمع طلاب مدرسه علمیه حضرت زینب(سلام الله علیها) یزد، به طرح شبهات فمنیست ها در مورد جایگاه زن اشاره کرد و افزود: در مورد جایگاه زن شبهاتی مطرح است که جوانان و نوجوانان دختر را به خود مشغول کرده است از جمله این شبهات، ناقص العقل بودن زن طبق روایتی از امیر المومنین(علیه السلام)، قیمومیت مرد نسبت به خانواده و غیره می باشد.

استاد حوزه در پاسخ به این شبهات به دو قانون اصلی اشاره کرد و افزود: قانون مکمل ها یکی از قوانین است که بر اساس آن زن و مرد هر دو نمی توانند کامل باشند و هر کدام از جهتی ناقص و از جهت دیگر باید دارای کمال باشند و کمال هر کدام هم باید متناظر با کمال دیگری باشد.

حجت الاسلام والمسلمین شعبان زاده دومین قانون را رابطه داشته ها و نداشته های انسان با کمال و نقص برشمرد و اظهار داشت: برای سنجش کمال و نقص یک موجود ابتدا باید داشته ها و نداشته های وی و هدف از خلقتش را در نظر گرفت.

وی در توضیح این مطلب به مثالی اشاره کرد و گفت: به طور مثال اگر یک کره اسب به جای چهار پا دارای سه پا باشد، ناقص است، چون هدف خلقت او با دویدن محقق می شود، اما اگر مار دارای حتی یک پا باشد ناقص است، چون هدف خلقت مار با خزیدن محقق می شود، بنابرین داشتن پا برای یک موجود کمال و برای موجود دیگر نقص محسوب می شود و این بر اساس غایت آفرینش آن هاست.

استاد حوزه در ادامه به تفاوتهای زن و مرد در خلقت اشاره کرد و گفت: مرد در زندگی مانند ناخدای کشتی است، اما این کشتی بدون کمک باد نمی تواند حرکت کند و زن فرشته باد برای حرکت کشتی زندگی و در واقع عقبه زندگی است که بدون او، حرکتی وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب که روحیه از اجتماع عقل و احساس تشکیل شده است، افزود: ابزار ناخدایی برای مرد لازم است و اینکه عقل بر احساس غلبه داشته باشد و ابزار فرشته باد بودن، غلبه احساس است و هیچ کدام از این دو نقص محسوب نمی شود بلکه هر یک از مرد و زن، در نقش خود کامل هستند.

حجت الاسلام والمسلمین شعبان زاده در ادامه با مثال های متعدد به کامل بودن زن و مرد به طور یکسان تاکید کرد و گفت: در یک سپاه فرمانده و لشکر هر دو مهم هستند و هیچ کدام بدون دیگری کارایی ندارد با این حال، یک سپاه تنها یک فرمانده می تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: زن و مرد نیز هر کدام در نقش خود کامل هستند اما اگر بخواهند نقش دیگری را بازی کنند ناقص می شوند بنابرین غلبه احساس در زنان یک کمال است و احساس معجزه گر و کار آن، خلق کردن است.