استاد دانشگاه:

تامین کردن نیازهای زن به مرد شکوه و اعتبار می بخشد

شناسه خبر : 76804

1398/02/22

تعداد بازدید : 185

تامین کردن نیازهای زن به مرد شکوه و اعتبار می بخشد
آقای حبشی استاد روانشناسی گفت:زنان مهارت مطرح کردن نیازهایشان را بیاموزند چرا که تامین کردن نیازهای زن به مرد شکوه و اعتبار می بخشد.

به گزارش خبرگزاری کوثر از همدان، آقای حبشی در همایش و نشست کارگاهی با عنوان  همسفر تا بهشت در جمع فرهنگیان، بسیجیان، طلاب، مبلغین و اساتید حوزه گفت: عدم مرد شناسی می تواند مشکلاتی را در زندگی زناشویی به وجود بیاورد و از آنجا که عمده زنان در بیان نیازها و خواسته هایشان روحیات مرد را نمی شناسند، بارها اتفاق افتاده که از زندگیشان گلایه مند هستند.

استاد روانشناسی با بیان اینکه بسیاری از زنان مهارت مطرح کردن نیازهایشان را خوب نمی دانند، گفت: اگر زنان به شیوه درستی از تامین کردن زندگیشان از سوی مرد، قدر دانی کرده و نیازهایشان را به صورت خالص یعنی بدون هر اثر اضافی و با غلظت زیاد مطرح کنند، زندگی موفق و با نشاطی خواهند داشت.

وی اظهار کرد: کلید مرد که در زندگی باید عملیاتی کرد، تامین کردن نیازهای زن از سوی مرد است چرا که همین تامین کردن نیازهای زن به مرد شکوه، عزت، اعتبار و ارزش می بخشد.

حبشی با بیان اینکه تامین شدن نیازهای زن، گاهی از سوی زنان با عنوان انجام وظیفه یاد می شود که زندگی را به خطر می اندازد، افزود: مرد برای تجربه کردن شیرینی تامین زن، ازدواج می کند و اگر این مسئله مهم در زندگی اش احساس نشود، دچار افسردگی و کسالت در همسرداری می شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این نکته که تامین زندگی زن از سوی مرد، به او عزت می دهد، تصریح کرد: نمونه هایی از این شکوه تامین کردن ها را می توان حتی در تهیه وسایل زندگی برشمرد که زن در برابر این اجابت نیازها، از مرد به صورت خاص و ویژه ای قدردانی کند، در این زمان است که این قدردانی برای مرد، بسیار انرژی بخش، آرامش دهنده، امید آفرین و شیرین است.

وی ادامه داد: اگر زن به دلیل تامین نیازهایش از مرد قدردانی ویژه ای نداشته باشد و شخصیت تامین کنندگی مرد را لگد مال کند، مرد به طور قطع از رفتن به خانه و در کنار خانواده بودن فراری می شود.

آقای حبشی در ادامه با تاکید بر اینکه چگونگی طرح نیاز از سوی زن بسیار مهم است، گفت: عمده مشکلات خانواده ها به دلیل عدم بیان درست طرح نیاز از سوی زنان است که به صورت خالص نمی توانند آن را ابراز کنند.

وی تصریح کرد: بیان نیازها با ایراد گیری، اعتراض، فشار، اصرار، خواهش و التماس نمی تواند شرایط تامین خواسته زن را برای مرد به طور مناسبی فراهم کند.

وی ادامه داد: طرح نیاز خالص دو ویژگی دارد؛ یکی آن که بدون هر اثر اضافی عنوان شود و دیگری اینکه با غلظت زیاد بیان شود چرا که ذات مرد، ماهیتی برای تامین کنندگی دارد و حتی اگر شرایط تامین خواسته زن را نداشته باشد، خود را همیشه بدهکار زن می داند و سعی می کند تا به هر طریق و در هر فرصتی آن خواسته و نیاز زن را برآورده سازد تا جاییکه امتیاز تاخیر برآورده شدن را نیز بعدها به نوعی به زن می دهد.

آقای حبشی در پایان گفت: اگر خواسته ای از سوی زن مطرح شود که مرد امکان و توانایی تامین آن را ندارد به درستی انجام گیرد، یعنی بیان خواسته با همان دو ویژگی بیان با غلظت و بدون هر اثر اضافی، مغایرتی به طور قطع با آموزه های دینی ندارد، بلکه زمینه ساز توجه بیشتر مرد به زن و استحکام پایه های زندگی می شود.