مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان:

تفسیرهای نادرست درباره دین از خطرناک ترین عوامل اضمحلال اسلام است

شناسه خبر : 76516

1398/02/16

تعداد بازدید : 173

تفسیرهای نادرست درباره دین از خطرناک ترین عوامل اضمحلال اسلام است
مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان تفسیرهای نادرست درباره دین را از خطرناک ترین عوامل اضمحلال اسلام دانست.

به گزارش خبرگزاری کوثر از گلستان، روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان گلستان در آستانه روز معلم و بزرگداشت مقام استاد شهید مطهری از اساتید مدیریت حوزه علمیه این استان تجلیل کرد.

در این مراسم، خانم حسینی واعظ با برشمردن ویژگی های شخصیتی استاد مطهری بیان کرد: در نظر استاد تفسیرها و تحمیل های نادرست که دامن معرفت های دینی را آلوده کرده، از خطرناک ترین عوامل اضمحلال اسلام است و استاد مطهری با تشخیص زمینه های انحرافی و تعلیمات غلط در برابر آنها می ایستاد و از حریم دین دفاع می کرد.

وی به ویژگی های آثار شهید مطهری اشاره کرد و افزود: دور اندیشی، ژرف نگری و زمان شناسی از ویژگی های آثار استاد است زیرا ایشان خود را دور از عرصه اجتماع نمی دانست و معتقد بود که باید پاسخ معضلات جامعه را از متن شریعت پیدا کرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان اظهار کرد: علت این که آثار شهید مطهری کاملا قابل درک و فهم است، به این دلیل است که انسانی حرّ و آزاده بودند و فهم شان دور از اوهام و عملشان خالی از هوی و هوس بود.

حسینی واعظ با بیان اینکه استاد در پژوهش های علمی مسئولیت پذیر بودند و حتی برای کودکان هم می نوشتند، به ویژگی رسایی و تازگی قلم ایشان پرداخت و گفت: قلم و بیان استاد بسیار روان و جذاب بود، به طوری که بسیاری از آثار و گفتارشان نشان می دهد که تا چه حد عمق ادبیات فارسی را می شناختند.

وی، شناخت مسئله و هدفمندی در فعالیت و نوشته ها و دقت و امعان نظر را از ویژگی های شخصیتی استاد مطهری دانست و اضافه کرد: استاد چون آزاداندیش بودند، خود را در قید اقوال و آرای دیگران محصور نمی کردند، به همین دلیل فعالیت های علمی ایشان، حاصل خلاقیت و اندیشه های نو خودشان بود.

استاد حوزه ابراز کرد: استاد از پذیرش اندیشه های بدیع و ارزشمند دیگر متفکران ابایی نداشت و مطالب را با صبغه فرهنگ اسلامی و منطبق با اصول و مبانی اسلامی می پذیرفت.

حسینی واعظ در پایان بر نویسندگی طلاب در موضوعات جدید و پاسخگو بودن به شبهات روز جامعه تاکید کرد و افزود: شهید مطهری پژوهش های مورد نیاز جامعه را انجام می دادند و از تحقیقات اکادمیک صرف پرهیز می کردند.