یانیه گام دوم و رسالت حوزه های علمیه

شناسه خبر : 73974

1397/12/12

تعداد بازدید : 58

یانیه گام دوم و رسالت حوزه های علمیه
برگزاری همایش، نمایش، تجمعات، سر دادن شعار، نوشتن طومار و نگارش نامه های حمایت آمیز از طرف مردم و نهادها به ویژه حوزه های علمیه و مراکز آن، اگر گامی عملی و حرکت به جلو و عمل به بیانیه گام دوم محسوب شود قابل تحسین و تقدیر است، ولی اگر در حد شعار و بیانیه و تجمع باقی بماند در واقع ظلم و جفا به بیانیه گام دوم به حساب می آید .


به گزارش خبرگزاری کوثر، مقام معظم رهبری مدظله العالی به عنوان سکان دار انقلاب اسلامی و دیده بان و فرمانده هوشیار انقلاب اسلامی بعد از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه ای با عنوان گام دوم  صادر کردندو در ان از تمامی مسئولین و ملت خواستند که در این راستا گام دوم را بلند تر بردارند.

بی تردید انقلاب شکوهمند اسلامی در طول چهل سال در عرصه های سیاسی، دینی و فرهنگی ، اقتصادی، آموزشی و پژوهشی فراز و فرودهایی را داشته ودستاوردهای فراوانی را به دنبال داشته که عزت، آزادگی، استقلال و رهایی از یوغ جهانخواران استکبار و خلاص شدن از دست شاهان و نظام حکومتی فاسد و پیشرفت های چشم گیر در برخی از عرصه ها و .... برخی از این دستاوردها می تواند باشد.
انقلاب شکوهمند اسلامی بعد از کمتر از  نیم قرن لازم است ارزیابی از کارنامه خود داشته باشد و برای برداشتن گام های بعدی با  نقاط ضعف را بررسی کند و آنها را رفع و نقاط قوت را تقویت نماید تا در گام های بعدی را محکم تر و با اطمینان بیشتری بر دارد تا به اهداف خود به صورت کامل برسد.

جان و روح بیانیه گام دوم و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در حقیقت از طرفی نوعی ارزیابی نسبت به دوران چهل سالگی انقلاب اسلامی بود و از طرفی دیگر توصیه به تدوین چشم انداز، راه های نیل به چشم انداز و تقویت موتور محرک و پیشران  انقلاب اسلامی و حرکت به سمت چشم انداز است و محورهای اصلی مانند ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها؛  تقویت موتور پیشران کشور در عرصه‌ علم و فناوری و ایجاد  و تجهیز و تکمیل زیرساخت ‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی کشور؛ ارتقا بینش سیاسی و مشارکت آحاد مردم در بدنه حکومت و نظام، تقویت عدالت اجتماعی و برقراری توازن در طبقات مختلف جامعه؛ افزایش عیار معنویت و اخلاق؛ تقویت عیار ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویان و استکبار جهانی؛ رسیدن به قله های علم ودانش جهانی؛ رسیدن به عزت ملی و افتخار بین المللی به ویژه در ارتباطات خارجی؛  و... را در بردارد.

اگر بخواهیم برداشتی آزاد و اقتباسی روشن و روان، از بیاینه گام دوم مقام معظم رهبری مدظله العالی داشته باشیم، شاید بتوان گفت که منظور معظم له این است که با سپری شدن چهل سال از انقلاب اسلامی ما باید یک ارزیابی از کارنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی داشته باشیم  و نقاط قوت و ضعف و ناکامی ها و کامیابی ها ، آسیب هایی که در طول انقلاب اسلامی داشتیم، را بررسی و تحلیل نماییم و این که الان بعد از چهل سال ما از کدام نواحی بیشترین ضعف و کاستی ها را داشتیم بررسی شود و از طرف دیگر برای آینده انقلاب اسلامی افزون بر این که باید نقاط ضعف و آسیب ها را شناخت باید برای رفع آنها تلاش نمود و برای چهل سال دیگر برنامه ریزی کرد و در این میان نقاط قوت خود را تقویت کنیم.

برای روشن شدن این مساله باید توجه کردکه ما در این چهل سال از ناحیه برخی نقاط ضعف و کاستی ها دچار خلا شدیم و ضربه دیدیم مثلا در بعد فرهنگی و تقویت بنیه دینی  وفرهنگی جامعه و خانواده ها به ویژه سبک زندگی اسلامی و قرآنی و  در مدیریت و برنامه ریزی مراکز آموزشی و پرورشی کوتاهی و ضعف داشتیم و یا در شناسایی مسائل راهبردی و راهکارها و تحلیل برخی از مفاهیم فرهنگی دچار اشتباهاتی بودیم و در تربیت نیروی انسانی نسل دوم و سوم انقلاب اسلامی  دچار خطاها و لغزش های راهبردی شده ایم.

در تربیت مدیران و کادر سازی نیروهای مخلص و پاک اندیش و پاک زیست و پاک دست برای مدیریت و اداره نظام جمهوری اسلامی کوتاهی هایی داشتیم، در مساله نظارت و ارزیابی در برخی موارد دچار غفلت شدیم و دهها مساله دیگر که می تواند به عنوان تجربیات تلخ و عبرت های درس آموز چراغ راه حرکت به سوی آینده باشند.
حوزه های علمیه و مراکز دینی و فرهنگی در بیانیه گام دوم در محورهای اساسی این بیانیه مانند افزایش عیار معنویت و اخلاق، ارتقا بینش سیاسی و مشارکت آحاد مردم در بدنه حکومت و نظام، تقویت عدالت

اجتماعی و برقراری توازن در طبقات مختلف جامعه؛ تقویت عیار ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویان و استکبار جهانی؛ رسیدن به قله های علم ودانش جهانی؛ رسیدن به عزت ملی و افتخار بین المللی به ویژه در ارتباطات خارجی ،جامعه دینی، سبک زندگی اسلامی، ترسیم چشم انداز دینی و فرهنگی کشور در بعد ملی و فراملی و ارتقا سطح فرهنگ دینی و اسلامی مردم به ویژه در عرصه های داخلی و بین المللی  نقش اساسی دارند و مناسب است که با طراحی و تجهیز زیر ساخت ها و ایجاد سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری زمینه تحقق محورهای بیانیه گام دوم را فراهم کنند و رسالت بزرگی را باید بر دوش بکشند و شایسته است که تمام تلاش خود را برای محقق شدن محورهای گام دوم بیانیه مقام معظم رهبری مدظله العالی به کار ببندند.

برگزاری همایش، نمایش، تجمعات، سر دادن شعار، نوشتن طومار و نگارش نامه های حمایت آمیز از طرف مردم و نهادها به ویژه حوزه های علمیه و مراکز آن، اگر گامی عملی و حرکت به جلو و عمل به بیانیه گام دوم محسوب شود  قابل تحسین و تقدیر است، ولی اگر در حد شعار و بیانیه و تجمع باقی بماند در واقع ظلم و جفا به بیانیه گام دوم به حساب می آید.
علی امیرخانی- طلبه حوزه علمیه