معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان یزد :

کارگاه کارکرد شبکه کوثرنت در شبکه سازی فرهنگی تبلیغی برگزار شد

شناسه خبر : 73959

1397/12/12

تعداد بازدید : 101

کارگاه کارکرد شبکه کوثرنت در شبکه سازی فرهنگی تبلیغی برگزار شد
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان یزد از برگزاری کارگاه کارکرد شبکه کوثرنت در شبکه سازی فرهنگی تبلیغی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کوثر از یزد، خانم حسن پور ضمن بیان این خبر، گفت: حوزه علمیه خواهران استان یزد به منظور ارتقای فعالیت بانوان طلبه استان در شبکه های کوثر نت و کوثر بلاگ، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط را با دعوت از معاونان فرهنگی، فعالان فضای مجازی و مبلغان توانمند مدارس علمیه خواهران استان یزد برگزار کرد.

وی افزود: این دوره آموزشی که با حضور هیئتی از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  کشور تشکیل شد؛ در سه بخش  انعکاس فعالیت های فرهنگی در جامعه و محیط پیرامونی، ظرفیت فضای مجازی در فرهنگ سازی و کوثر نت و ساماندهی گروه های فرهنگی ویژه معاونان فرهنگی استان یزد و نشست های جداگانه با مبلغان توانمند استان، سفیران کوثر نت، دبیران دانش آموختگان و متقاضیان آموزش مستند وساخت کلیپ برگزار شد.

معاون فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان یزد ادامه داد: اساتید این دوره حضور منسجم طلاب در فضای کوثر بلاگ و کوثر نت را حایز اهمیت خواندند و خانم جلالی مدیر تبلیغ و فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران کشور طی دو نشست جداگانه با معاونان فرهنگی و مبلغان توانمند به تشریح وظایف هر کدام پرداخت و شرکت کنندگان با اهمیت انتقال مفاهیم دینی در فضای مجازی آشنا شدند.

خانم حسن پور اضافه کرد: کارگاه ویژه ساخت کلیپ و مستند سازی ویژه بانوان طلبه نیز با حضور محمد سلیمی سرپرست اداره امور تبلیغ مجازی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور در این دوره برگزار شد.

وی گفت: دو نشست اختصاصی نیز با حضور آقای محمدتقی جلیلی صفت رییس اداره آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی ویژه فعالان فضای کوثر نت و کوثر بلاگ و نیز معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان برگزار شد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان یزد میزان رضایت طلاب و معاونان فرهنگی را از برگزاری این دوره خوب ارزیابی کرد و افزود: انسجام فعالیت ها،تولید محتوای مفید فرهنگی و مذهبی، ارتقای اطلاع رسانی برنامه های بانوان طلبه استان از اهداف برگزاری این دوره آموزشی به شمار می رود.

.