مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان:

ترویج فرهنگ نماز در جامعه سبب کاهش بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی می شود

شناسه خبر : 73829

1397/12/11

تعداد بازدید : 62

ترویج فرهنگ نماز در جامعه سبب کاهش بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی می شود
مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان، ترویج فرهنگ نماز در جامعه را زمینه ساز کاهش بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی دانست.

به گزارش خبرگزاری کوثر از گلستان، خانم حسینی واعظ در دومین دوره تکمیلی«طرح ملی بیان» (بانوان یاور نماز) که جمعی از دانش آموختگان مدارس علمیه خواهران استان گلستان حضور داشتند، بیان کرد: ترویج فرهنگ نماز در جامعه، زمینه ساز کاهش بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی است زیرا فاصله گرفتن از معارف دینی، جامعه را به سقوط می کشاند.

وی فرایض دینی را همانند سدی دانست که انسان را از سقوط در پرتگاه گناه و انحراف باز می دارد؛ از این رو، جامعه برای خنثی کردن هجمه های فرهنگی و توطئه های دشمنان بیش از هر زمان دیگری، به گسترش مبانی دینی و اعتقادی نیازمند است.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان با اشاره به آیات قرآن کریم درباره اقامه نماز و تاکید خداوند بر این مسئله تشریح کرد: منظور از اقامه نماز تنها این نیست که خود انسان نمازخوان باشد، بلکه باید نمازخواندن در جامعه انسانى برپا شود و مردم با علاقه، به آن روى آورند؛ از طرفی آثار و روح نماز یعنی تسلیم مطلق در برابر خدا در همه امور زندگى انسان جلوه کند و توجّه قلبى به خدا حاصل شود.
حسینی واعظ ادامه داد: اقامه نماز یک معنای بالاتر از نماز خواندن فردی دارد که به معنای زنده کردن، زنده نگه داشتن، عزت و ارزش بخشیدن به نماز در جامعه و در بین مردم است.

وی اولین وظیفه هر فرد و نهاد دولتی را اقامه نماز دانست و اذعان کرد: با خلوت شدن مساجد، مشکلات آن جامعه بیشتر خواهد شد که بسیاری از بد اخلاقی‌ها با اقامه نماز اصلاح می شود، همانطور که خداوند در قرآن کریم می فرماید که«ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر».

استاد حوزه، ضمن توصیه بر نظم بخشیدن در کارها، نظم در امور را یکی از درس های برگرفته از نماز دانست و گفت: یک مبلغ نماز، باید در مرحله اول در امور نظم داشته باشد.