استادحوزه:

انقلاب اسلامی عامل تغییر بنیادین هویت زنان در جامعه است

شناسه خبر : 72399

1397/11/16

تعداد بازدید : 100

انقلاب اسلامی عامل تغییر بنیادین هویت زنان در جامعه است
خانم حلواییان استادحوزه انقلاب اسلامی را عامل تغییر بنیادین هویت زنان در جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری کوثر از کردستان، خانم حلواییان استاد حوزه درگفتگو با روابط عمومی آن مدرسه در پاسخ به این سوال که انقلاب اسلامی در چه جنبه هایی عامل تغییر بنیادین هویت زنان در جامعه است، چنین گفت: قبل از انقلاب زنان در امور اجتماعی مشارکت داده نمی شدند مگر با نگاه ابزار انگارانه غربی، اما انقلاب اسلامی  ظرفیت زن مسلمان را فعال کرد.

استاد حوزه بیان کرد: زنان مسلمان در مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس و در تربیت نسل شجاع انقلابی  نقش پررنگی داشتند.

وی گفت: انقلاب اسلامی نگاه جنسیتی به زن را کمرنگ و نگاه انسانی به او را در جامعه پررنگ کرد.

خانم حلواییان درپایان گفت: زن مسلمان، امروز در ایران اسلامی در عرصه های مختلف اجتماعی نقش ایفا می کند در دانشگاه، مدرسه، بیمارستان ، مسجد ، نماز جمعه، بسیج و در اجتماعات انقلابی و در همه عرصه ها می تواند با حفظ کرامت خود حضور یابد.