آیت‌الله العظمی علوی گرگانی:

منطق امام رضاع دربرخورد با دشمنان را تبیین کنیم

شناسه خبر : 72012

1397/11/03

تعداد بازدید : 76

منطق امام رضاع دربرخورد با دشمنان را تبیین کنیم
مرجع تقلید شیعه گفتند: یکی از مسائلی که می توان در همایش بیان کرد، ارائه مبانی امام رضا(ع) در برخورد و مناظرات علمی بوده است، این بزرگوران با منطق با دیگران برخورد می کردند و باید این مسائل را نشر دهیم.

به گزارش خبرگزاری کوثر، آیت الله العظمی علوی گرگانی، امشب در دیدار اعضای شورای عالی علمی و اجرایی همایش بین المللی امام رضا(ع) و گفت وگوی ادیان که در قم برگزار شد، گفتند: خدای متعال فرمودند: امام(ع) جامعیت مطلق در همه مسائل  داشته  و بر همه چیزاحاطه دارند.

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: امروز از افتخار کشور ما این است که میزبان حضرت امام رضا(ع) هستیم و باید برخود ببالیم و حق داریم که بگویم فرزندان امام رضا(ع) هستیم.

معظم له بیان داشتند: اما دشمنان از آوردن امام رضا(ع) به ایران، اهدافی داشتند که یکی از آن اهداف، احاطه بر امام (ع) بود، ولی خدای متعال این اهداف دشمنان را به نفع اهل بیت(ع) به پایان رسانید و کاری کرد که خلفای بنی عباس خوار و ذلیل شوند.

ایشان اظهار داشتند: امام رضا(ع) در آن جلسه که مأمون برگزار کرده بود با منطق صحبت کردند و پاسخ شبهات دادند و شاگردان این بزرگواران هم این گونه بودند.

حضرت آیت الله علوی گرگانی افزودند: اهل بیت(ع) در برخورد با معاندین و مردم بهترین رفتارها را داشتندو  محترمانه برخورد می کردند.

ایشان افزودند: یکی از مسائلی که می توان در همایش بیان کرد، ارائه مبانی امام رضا(ع) در برخورد و مناظرات علمی بوده است، این بزرگوران با منطق با دیگران برخورد می کردند و باید این مسائل را نشر دهیم.