استاد دانشگاه:

باز آفرينی نظرات علمی نياز مبرم جامعه امروز است

شناسه خبر : 71240

1397/10/20

تعداد بازدید : 84

باز آفرينی نظرات علمی نياز مبرم جامعه امروز است
آقای هنر پيشه استاد دانشگاه گفت: باز آفرینی نظرات علمی با توجه به رشد تكنولوژي و وسائل ارتباط جمعي نیاز مبرم جامعه امروز است.

به گزارش خبرگزاری کوثر از استان فارس، آقای هنرپیشه درجمع طلاب مدرسه فاطمه الزهرا(سلام الله عليها ) در ابتدای سخنان خود به شیوه باز آفرینی نظرات و آثار علمی پرداخت و گفت: باز آفرینی نظرات علمی یک نیاز مبرم در جامعه امروز است و ضرورت این موضوع با توجه به رشد تکنولوزی و وسایل ارتباط جمعی از یک سو و از سوی دیگر لزوم پاسخگویی به شبهات در این حوزه به خوبی معلوم می‌شود.
استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در دنیای امروز دانایی یکی از محورها و شاخص‌های اصلی پیشرفت هر جامعه محسوب می‌شود و سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات وابسته است که دانسته‌های ما یا از طریق مطالعه منابع اطلاعاتی یا براساس پژوهش‌هایی که انجام می‎دهیم به دست می‌آید.
آقای هنرپیشه در بخش دوم سخنان خود به عنوان یک نمونه دیگر به بررسی آراء ونظریات پیرامون منشأ عصمت انبیاء پرداخت و گفت: برخی‌ها«علم معصوم به مفاسد و مضرات گناه» را منشأ اصلی عصمت می‌دانند در حالی که علم به تنها کافی نیست و گاهی بنی آدم با علم به مفاسد آن ، به گناه می‌پردازد و هوس بر عقل غلبه می‌کند.
وی تصریح کرد: عده‌ای دیگر منشأ عصمت را موهبت الهی و یا موهبت خاص الهی به معصوم می‌دانند که باز هم ممکن است این شبهه مطرح شود که این موهبت چرا برای عده‌ای خاص است و ممکن است گفته شود که در اینجا انسان به جایگاه ملائکه تنزل کرده و در ارتکاب گناه، اختیاری ندارد.