مراجعه به عقل و دین راه درمان نگرش های آفت زده است

شناسه خبر : 70964

1397/10/11

تعداد بازدید : 116

مراجعه به عقل و دین راه درمان نگرش های آفت زده است
طلبه شایسته تقدیر هشتمین جشنواره استانی علامه حلی(ره) اصفهان عنوان کرد: استاد شهید مطهری براي درمان نگرش‌هاي آفت‌زده و زدودن افكار از برداشت ناصحيح از مفاهيم اخلاق اسلامي مراجعه به عقل و متون اصيل دين اعم از قرآن و روايات را ضروري می داند.

فاطمه بلالی طلبه شایسته تقدیر هشتمین جشنواره استانی علامه حلی(ره) اصفهان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «کوثر» از اصفهان، گفت: اخلاق اسلامي و مفاهيم آن بدون شك نقش بسزايي در شكل‌گيري شخصيت انساني افراد دارد و پرداختن به مسائل اخلاقي در هر عصر و زماني حائز اهميت بوده است.

وی با اشاره به اینکه شهيد مطهري به عنوان يكبروزرسانی  ي از متفكران و انديشمندن برجسته اسلامي در اين زمينه انديشه و آراء خاصي را ارائه نموده‌، اظهار داشت: دانستن اندیشه شهید مطهری در دست يابي به اخلاق اسلامي لازم است و آسيب‌شناسي آن رهگشاي هر انديشمندي خواهد بود و از طرفي مي‌تواند رهنمايي براي نسل امروز دين باشد.

وی با بیان اینکه استاد مطهري به اين باورند كه در نظر مسلمانان برخي از ارزش‌هاي حيات بخش دين عامل ركودند، خاطرنشان کرد: ايشان بيش‌ترين حركت آسيب‌شناسانه خود را در اين حوزه متمركز كرد تا دين را از پليدي‌ها پاك كند و تلاش كرد تا مفاهيم اخلاقي و معارف ديني را با تكيه بر متون اصلي دين مورد آسيب‌شناسي قرار دهد و آن‌ها را به صورت معتدل به جامعه تعديل دهد.

طلبه مدرسه علمیه جامعه النور اصفهان عنوان کرد: استاد براي درمان نگرش‌هاي آفت‌زده و زدودن افكار از برداشت ناصحيح از مفاهيم اخلاق اسلامي مراجعه به عقل و متون اصيل دين اعم از قرآن و روايات را ضروري دانسته است.

وی با اشاره به برخي از مفاهيمي كه مستقيماً با اخلاق اسلامي در ارتباطند همچون تقوا، توكل، زهد، صبر تصریح کرد: سراسر عمر آدمی میدان تقوای الهی است چه زمانی که انسان در انزوا باشد و چه زمانی که در میان مردم، تقوا از جمله کلماتی است که معادل مفردی ندارد و نه تنها تقوا محدودیت نیست، بلکه مصونیت و در امان بودن است، از نظر شهید مطهری تقوا خود نگه داری است.

طلبه شایسته تقدیر هشتمین جشنواره استانی علامه حلی(ره) اصفهان در پایان، تاکید کرد: صبر در معارف اسلامی مفهوم روشنی دارد و قابل شبهه انداختن نیست، اینکه در ذهن مردم با صبر یک حالت سکون فهمیده می شود یک مفهوم عامیانه ای بیش نیست.

گفتنی است، فاطمه بلالی طلبه مدرسه علمیه جامعه النور اصفهان با ارائه تحقیق پایانی با عنوان آسيب شناسي مفاهيم اخلاقي از ديدگاه شهيد مطهري حائز رتبه شایسته تقدیر در هشتمین جشنواره استانی علامه حلی(ره) اصفهان شد.