مولف کتاب«کنایه در سور مکی»:

کنایه های قرآنی از جلوه های بیانی اعجاز قرآن کریم است

شناسه خبر : 70907

1397/10/12

تعداد بازدید : 82

کنایه های قرآنی از جلوه های بیانی اعجاز قرآن کریم است
مولف کتاب«کنایه در سور مکی» کنایه های قرآنی را از جلوه های بیانی اعجاز قرآن کریم نامید.
به گزارش خبرگزاری کوثر از اصفهان، خانم مالکی گفت: بلاغت از علوم مهم ادبی است که کنایه نیز بخشی از این علم است و به لحاظ تاثیر در بلاغت،سخن بسیار موثر است.
 
وی ادامه داد: ادیبان درباره اینکه کنایه از هر سخنی رساتر و فصیح تر است، اتفاق نظر دارند و تعبیرات کنایی قرآن زیبا و عمیق است و همراه با سایر محورها، قرآن را به زیباترین سخن تبدیل کرده اند.
 
مولف کتاب«کنایه در سور مکی» تصریح کرد: کنایه های قرآنی یکی از جلوه های بیانی اعجاز قرآن کریم است و در این کتاب آسمانی از این اسلوب هنری برای تاثیر گذاری استوارتر بر مخاطبان به خوبی بهره گرفته شده است.
 
استاد حوزه علمیه خواهران اصفهان با بیان اینکه مبحث کنایه یکی از زیر شاخه های  علم بیان در علوم بلاغی  است، اظهار داشت: باتوجه به اهمیت علم بلاغت در معنا و مفهوم کلام و اینکه الکنایه أبلغ من التصريح، جایگاه کاربردی موضوعات بلاغی و به ویژه مبحث کنایه لازم می آید.
 
این مترجم زبان عربی خاطر نشان کرد: در این کتاب سعی شده است که در کنار مباحث تعریفی اصطلاحی کنایه، به کاربرد و تطبيق آن در آیات مکی بپردازد زیرا آیات مکی گستردگی زیادی دارد که در کتاب به آن اشاره شده است.
 
استاد حوزه علمیه خواهران اصفهان در پایان تاکید کرد: بسی جای تحقیق و نقد در کتاب «کنایه در سور مکی» وجود دارد، که از دانشمندان و استادان اهل قلم خواهان تکمیل و رفع نواقص آن هستم، چرا ک