معاون فرهنگی تبليغی مديريت حوزه علميه خواهران هرمزگان:

طلاب برای جامعه الگو باشند

شناسه خبر : 68983

1397/09/14

تعداد بازدید : 74

طلاب برای جامعه الگو باشند
معاون فرهنگی تبليغی مديريت حوزه علميه خواهران هرمزگان با اشاره به اينكه طلاب الگو برای ديگران هستند، گفت: برداشت جامعه از واژه طلبه برخورداری آنها از رفتار و منش عالی در ظاهر و باطن است.

به گزارش خبرگزاري «كوثر»، خانم عباسي ندوشن در درس اخلاق ويژه كاركنان مديريت حوزه علميه خواهران هرمزگان، ضمن اشاره به جايگاه طلبگی در سطح جامعه، بيان داشت: برداشت جامعه از واژه طلبه برخورداری طلاب از رفتار و منش عالی در ظاهر و باطن و الگو بودن آنها برای ديگران است.

وي با تاكيد بر اينكه طلاب بايد در رفتار خود دقت داشته باشند، گفت: نقد از رفتار يا اخلاق مدير و يا ديگر مسئولان بايد به دور از اغراض منفی بلكه برای رفع مشكل و اصلاح وضعيت موجود باشد.
خانم عباسي ندوشن توجه به رعايت اخلاق عملي و خودسازي را بسيار ضروری دانست و افزود: نقد از ديگران بايد به دور از حسادت بلكه برای رشد و كمال آنها باشد.
وي با اشاره به اينكه رفتار فرد حسود تنها برای همان فرد قابل تشیخص است، افزود: انسان بايد با حفظ خود از گناهان از هرگونه زمينه سازی برای افتادن در دام دوستی، همكاری، شراكت و يا گاهی برنامه نويسي با شيطان خود را حفظ كنند. 
خانم عباسی در پايان با بيان اينكه خصلت حسادت در انسان ها ويرانگر است، گفت: افراد برای حفظ خود از گناهان بخصوص حسادت در زمان ارتكاب معصيت يك عامل بازدارنده مانند تنبيه و اجبار را برای خود در نظر بگیرند.