مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده:

اساتید و طلاب مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند

شناسه خبر : 66776

1397/08/15

تعداد بازدید : 129

اساتید و طلاب مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند
مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده از شرکت در راهپیمایی 13 آبان اساتید و طلاب این شهرستان خبر داد.