مسؤول حوزه مدیریت حوزه‌های علیه خواهران در نشست برخط با مدیران استانی:

ایجاد گروه‌های آموزش در مدارس علمیه خواهران ضروری است

شناسه خبر : 66003

1397/07/29

تعداد بازدید : 302

ایجاد گروه‌های آموزش در مدارس علمیه خواهران ضروری است
مسؤول حوزه مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با تأکید بر ضرورت توجه به گروه‌های آموزشی در مدارس علمیه خواهران عنوان کرد: یکی از مسائلی که مورد توجه مدیر مرکز قرار دارد و به آن توجه دارند، ایجاد گروه‌های آموزشی است و امیدوارم که استان‌ها و مدارس نیز به این مسئله توجه داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری – اطلاع رسانی حوزه‌های علمیه خواهران، نشست برخط آقای محمود خالقی مسؤول حوزه مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.
در این نشست، آقای خالقی به بیان توضیحاتی در خصوص ضرورت ارتباط مرکز مدیریت با مدیران استانی و مدارس پرداخت و بر استفاده از نظرات و تجربیات استان‌ها تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به مسئله رفع تعارض بخشنامه‌ها در امور اجرایی گفت: در حال حاضر افرادی از مرکز برای پیگیری‌ بخشنامه‌های ارسالی به استان‌ها انتخاب شده اند و بخشنامه‌های ارسالی به استان‌ها را رصد می‌کنند.
مسؤول حوزه مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با با تأکید بر ضرورت توجه به گروه‌های آموزشی در مدارس علمیه خواهران عنوان کرد: یکی از مسائلی که مورد توجه مدیر مرکز قرار دارد و به آن توجه دارند، ایجاد گروه‌های آموزشی است و امیدوارم که استان‌ها و مدارس نیز به این مسئله توجه داشته باشند.
وی به بیان توضیحاتی در خصوص سامانه آموزش پرداخت و گفت: در حال حاضر سامانه جدید آموزش به صورت آزمایشی فعال شده است و در تلاش هستیم در نیم‌سال دوم از این سامانه به صورت رسمی رونمایی شود تا شاهد مشکلات سامانه‌ای کمتری باشیم.
آقای خالقی همچنین به تشریح ضرورت توجه به ۶ ساعت الزامی طلاب پرداخت و گفت: طلاب علاوه بر ساعت‌های آمزوشی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است باید ۶ ساعت به صورت الزامی در مدرسه حضور داشته باشند و برنامه‌ریزی این ۶ ساعت بر عهده مدارس است. 
گفتنی است در پایان این نشست آقای خالقی به سوالات مدیران استانی و مدارس در خصوص مسائل مختلف حوزه‌های علمیه خواهران پاسخ دادند.