فیلم و صوت سخنان مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در مدرسه معصومیه س قم

شناسه خبر : 64921

1397/07/10

تعداد بازدید : 240

فیلم و صوت سخنان مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در مدرسه معصومیه س قم
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در در نشست فرهنگی تربیتی موسسه آموزش عالی معصومیه (س) قم گفت: ما توانستیم آمریکا را منزوی کنیم و کاری کنیم که دنیا به رئیس‌ جمهور آمریکا بخندد و حتی هم‌پیمانانش هم این کشور را تنها بگذارند.