برگزاری دوره مهارت افزایی مقاله نویسی تخصصی فقهی در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه فریدونکنار

شناسه خبر : 63794

1397/06/20

تعداد بازدید : 166

برگزاری دوره مهارت افزایی مقاله نویسی تخصصی فقهی در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه فریدونکنار
دوره مهارت افزایی مقاله نویسی تخصصی فقهی حوزه علمیه خواهران مازندران در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه(س) فریدونکنار برگزار شد.

 به گزارش پایگاه خبری- اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران از مازندران، «منیره سادات کامرانی» مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه(س) فریدونکنار در این نشست بیان کرد: در راستای تحقق ارتقاء امور پژوهشی مدارس علمیه و شعار مدرسه محوری(درون زایی و رفع کاستی ها)، دوره مهارت افزایی مقاله نویسی تخصصی در رشته فقه، به صورت علمی پژوهشی با حضور اساتید فقه، برخی از طلاب سطح4(دکترا) رشته فقه و معاونین پژوهش مدارس علمیه مازندران برگزار گردید.
آقای ایزدی فر استاد دانشگاه در ادامه این دوره با اشاره به جایگاه و مقام علم گفت: علم مایه اقتدار و سربلندی است؛ البته در تحقق این امر صرف دانایی ملاک نیست؛ بلکه حقیقت علم بوده که عزت     می آورد، و آن همان رسیدن به معرفت واقعی پروردگار است.
وی در تعریف پژوهش با رویکرد علمی پژوهشی اظهار کرد: پژوهش فرآیندی است که با پردازش اطلاعاتی که دارای نظم و مربوط به گستره خاصی از علوم با هویت جمعی بوده،  منجر به نوآوری می شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یک مقاله با مدیریت اجرایی و علمی سامان می گیرد که مدیریت اجرایی در حقیقت برنامه ریزی در مسیر پژوهش و  تشکیل گروه و جمع کردن اطلاعات با کمک فیش نویسی از طریق مفهوم شناسی، پیشینه و... است.
وی در پایان با استفاده از چند موضوع فقهی مختلف، به بیان ساختار یک مقاله علمی پژوهشی، اصول و ویژگی های آن پرداخته و به سوال های مخاطبان پاسخ داد .