معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران مازندران خبر داد:

حضور فعال خواهران طلبه مازندران در سفر اربعین

شناسه خبر : 63731

1397/06/19

تعداد بازدید : 132

حضور فعال خواهران طلبه مازندران در سفر اربعین
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران مازندران گفت: خواهران طلبه مازندران در ایام اربعین در تمام موکبهای بانوان استان حضور فعال خواهند داشت.

«خدیجه ساروی» در گفتگو با پایگاه خبری- اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران از مازندران بیان کرد: در سالهای گذشته جمعی از خواهران طلبه به صورت خود جوش در برخی از موکبها به عنوان مبلغ حضور داشته و برنامه هایی از جمله برگزاری حلقات مشاوره مذهبی،، نماز جماعت، پاسخ به شبهات و جلسات روشنگری نسبت به فرقه های انحرافی، بصیرت فزائی، مباحث مهدوی و... به زائرین ایرانی و غیر ایرانی ارائه نمودند.
وی افزود: امسال برای اولین بار حوزه علمیه خواهران مازندران به عنوان عضو ستاد اربعین استان در تمام موکبهای مازندران که مخصوص بانوان است چند طلبه خواهر مسلط به زبان عربی که دوره های آموزشی لازم و حتی بومی شناسی مردم عراق را گذرانده ارسال می نماید.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران مازندران تصریح کرد: حوزه علمیه خواهران مازندران با همکاری اعضای ستاد اربعین استان بروشور حاوی اطلاعات ضروری و مورد نیاز بانوان در سفر اربعین را تهیه نموده که در هنگام تهیه ویزا به آنها  داده خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به فعالیت گسترده فرقه های نوظهور ازجمله سید شیرازی و احمدالحسن در ایام اربعین، خواهران طلبه مبلغ، دوره های آشنایی کامل و چگونگی پاسخگوئی و برخورد با این فرق را فرا گرفته اند.
ساروی در پایان خاطر نشان کرد: یکی از وظایف خواهران طلبه در سفر در ایام اربعین در عراق، تببین بحث استکبار ستیزی و پویا بودن این حرکت و مبارزه با تفکر نمادین و مربوط به 1400 سال قبل بودن این برنامه است.