معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد:

اعلام نتایج مصاحبه کشوری اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر ناب3

شناسه خبر : 63616

1397/06/15

تعداد بازدید : 105

اعلام نتایج مصاحبه کشوری اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر ناب3
«خانم رویا دهقانی» از اعلام نتایج مصاحبه کشوری اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر عرصه آموزش و پژوهش ناب3 سال تحصیلی 97-96 خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری-اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران؛ معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد بیان کرد: با اتمام بررسی پرونده‌های طلاب شرکت‌کننده در فراخوان ناب 3 عرصه آموزش و پژوهش و ناب 2 عرصه پژوهش، برگزیدگان ازسوی ادره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران معرفی شدند.

خانم دهقانی با بیان اینکه در عرص آموزش ناب 3،  پنج نفر موفق به کسب رتبه الف شده اند اظهار کرد: در مقطع سطح دو رشته عمومی 2 نفر و در مقطع سطح سه 3 نفر در گرایش های فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآن رتبه الف را کسب کردند.

وی عنوان کرد: استعداد برتر الف  به فردی حوزوی اطلاق میشودکه به صورت بالقوه نخبه بوده وزمینه های بروزاستعدادهای ویژه وشناخته شدن به عنوان نخبه در او وجود داشته وشرایط اختصاصی یکی ازعرصه های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، اخلاقی و یامدیریتی استعدادهای برتر را دارد.

خانم دهقانی با بیان اینکه استعداد برتر ب  فردی است با تمام ویژگی های استعداد برتر الف  با این تفاوت که مجموع امتیازاتش ازآخرین فرد پذیرفته شده به عنوان استعداد برترالف کمتراست، افزود: در عرصه آموزش ناب 3 در مقطع سطح دو 1 نفر و در مقطع سطح سه 3 نفر در گرایش های فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآن موفق به کسب رتبه ب شدند.

معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد خاطرنشان کرد: در عرصه پژوهش ناب 3 در مقطع سطح سه گرایش فقه و اصول یک نفر حائز رتبه استعداد برتر ب شد.